פקודת התעבורה מסמיכה את המשטרה להשבית רכב שהנוהג בו ביצע עבירה של נהיגה בשכרות. קצין משטרה מבצע שימוע, ומקבל החלטה בדבר הודעת איסור שימוש מנהלי ברכב.

עוד סיפורי תעבורה מקיבוצים:
קיבוץ שריד: קשישה נפגעה מתאונת "פגע וברח"
תאונת פגע וברח בגבעת ברנר
עוד עניינים משפטיים וסיפורים קיבוציים בעמוד הפייסבוק של "ידיעות הקיבוץ"

כך אירע בעניינה של חברת קיבוץ נצר סרני, שנהגה בזמן שכרות ברכב קיבוצה. הקיבוץ, באמצעות עו"ד משה גולדברג, מבקש לבטל את האיסור המנהלי שהוצא, שלפיו הושבת רכב הקיבוץ למשך שלושים יום. המדינה, באמצעות עו"ד לימור שאלתיאל, מתנגדת.

השופט אלי אנושי, מבית משפט השלום לתעבורה בפתח תקווה, מוצא כי "ישנן ראיות לכאורה" לביצוע העבירה, ומסביר שבית משפט מוסמך לבטל את הודעת איסור השימוש אם נוכח ש"הרכב נלקח מבעליו בלי ידיעתו והסכמתו" או ש"מי שנהג ברכב פעל בניגוד להוראותיו של בעל הרכב, ובעל הרכב עשה ככל שביכולתו כדי למנוע את העבירה".

השופט מציין כי "על בעלים של רכב לדעת כי כשהוא מוסר את מפתחות הרכב לאחר, צפון סיכון של שלילת הרכב במקרה בו תתבצע עבירה ברכב. לכן, על בעל הרכב להראות כי עשה ככל שביכולתו למנוע את ביצוע העבירה". כך גם במקרה של מעסיק, מוסיף השופט: "ברגע בו בחר המעסיק לתת לעובד להשתמש ברכב, צריך להיות לו ברור כי הוא האחראי. אם העובד יחטא, העונש יוטל גם עליו".

מאחורי האיסור המנהלי על השימוש ברכב עומד הרציונל של נטילת "כלי העבירה" מידי בעליו, מסביר השופט. "בין היתר כדי למנוע הישנותם של מקרים דומים וכדי להדק את פיקוחו של בעל הרכב על הנהג הנוהג ברכב ולוודא באופן מוחלט שהנהג יהיה מורשה וכשיר לנהוג ברכב".

במקרה זה, אומר השופט, ברור שהקיבוץ, באמצעות מרכז הרכב בקיבוץ, מסר לנהגת,
חברת הקיבוץ את הרכב. אך פרקליט הקיבוץ טוען ש"הנהגת הוזהרה לבל תעבור על חוקי התעבורה, ובכך עשה הקיבוץ ככל שביכולתו למניעת העבירה".

השופט לא משתכנע שהקיבוץ עשה כל שניתן היה למנוע את העבירה. מדובר ברף הוכחה גבוה ביותר, אומר השופט, "וככל עניין עובדתי הוא טעון הוכחה". השופט נותן שורה של טיפים למרכז הרכב בקיבוץ - מה יש לעשות כדי להתמודד עם נטל ההוכחה הגבוה. השופט מציע לקיבוץ "לנקוט פעולות מינימליות מוכחות, כגון החתמת הנהג על מסמך המורה לו כי עליו להימנע מנהיגה ללא רישיון נהיגה תקף או פסול, ועבירות חמורות אחרות בפרט, ציון סנקציה על חריגה מההוראות ועוד".

השופט דוחה את בקשת הקיבוץ ואומר שההחלטה של קצין המשטרה להשבתת הרכב למשך שלושים יום היא סבירה וככל שיש בה פגיעה כלכלית בקיבוץ הרי היא מידתית, מה עוד שבקיבוץ, הוא אומר, ישנם רכבים נוספים.