"ייאמר כבר עתה, כי לא עלה בידיה של הנתבעת להוכיח את טענותיה ולהרים את הנטל, ואף אוסיף כי גרסתה כולה תמוהה עד כדי הזויה, והסבריו של עד ההגנה היו מאולצים, מגוחכים ובלתי-אמינים", אומר השופט משה סובל, מבית משפט השלום בתל אביב, בעת שהוא פוסק כי מי שנתבעה בידי האגודה השיתופית "אמבר מכון לתערובת" (מקבוצת "גרנות"), תשלם לה את חובה בסך 57,439 ש"ח, בעד רכישת תערובת לאפרוחים.

עוד על תאגיד "גרנות":
בית המשפט: ההסכם בין אמבר למגדל העופות - הוגן וסביר
הקרב על ראשות "גרנות": האם להגביל קדנציות
עוד עניינים משפטיים וסיפורים קיבוציים בעמוד הפייסבוק של "ידיעות הקיבוץ"

הנתבעת רכשה תערובת ב"אמבר", וכביטחון להחזר חובה חתמה לטובת אמבר על "כתב המחאת זכות", להעברת כספים שתקבל מהמשחטה לה תמכור את תוצרתה. משמעותה של "המחאת זכות" היא שכספים שמגיעים לאותה נתבעת מהמשחטה - מועברים במישרין אל אמבר.

אולם המשחטה, טוענת הנתבעת, חזרה בה מההסכם עם הנתבעת, לא הסכימה לרכוש ממנה את הגידולים (בעלי החיים) לשחיטה, מתאר בית המשפט, ולכן אף לא העבירה לאמבר כספים מכוח המחאת הזכות.
באמצעות עו"ד אליעזר פודרובסקי, תובעת אמבר את חובה.

הנתבעת, באמצעות עו"ד לימור לוגסי, טוענת כי לנוכח אותה המחאת זכות, "האחריות למכירה למשחטה וקבלת התמורה מוטלת על אמבר, וככל שהמשחטה סירבה לרכוש אותם, זו בעייתה ואחריותה של אמבר".

השופט שומע את העדויות ומתרשם כי הנתבעת הבינה היטב "שהאחריות לתשלום בעד התערובת מוטלת עליה, וככל שנגרם לה נזק עליה להפנות תביעותיה למשחטה שהפרה, לדבריה, את ההסכם לפיו תרכוש מהנתבעת את הגידולים".

השופט מחייב, אם כן, את הנתבעת לשלם לאמבר את מלוא סכום התביעה בסך 57,439 ש"ח, בצירוף ריבית פיגורים בשיעור המרבי הנהוג בבנק הפועלים מעת הגשת התביעה, ועד לפירעון המלא של החוב. עוד הוא מחייב את הנתבעת לשלם לאמבר את הוצאות המשפט ושכר טרחת עו"ד, בסך 10,000 ש"ח.