בכתב אישום בפרשת "מדי המים", בו הואשמו 22 נאשמים, ובהם נושאי משרה ושבע חברות העוסקות בתחום מדי המים, בעבירות בתחום ההגבלים העסקיים - גזר בית המשפט מאה ימים של עבודות שירות וקנס של 30 אלף ש"ח (ב-15 תשלומים חודשיים) על חבר קיבוץ בית-זרע, במסגרת הסדר טיעון אליו הגיעו הנאשם והמדינה. עוד נגזר על החבר מאסר על תנאי של 12 חודשים, אשר ירוצה בפועל אם יעבור הנאשם עבירה לפי חוק ההגבלים העסקיים במשך תקופה של שלוש שנים.

עוד עניינים משפטיים מקיבוצים:
מעברות: בן זוג של חברת קיבוץ חויב להתפנות
פלמחים: חבר יפוצה על מכשירי חשמל שניזוקו
עוד עניינים משפטיים וסיפורים קיבוציים בעמוד הפייסבוק של "ידיעות הקיבוץ"

השופט עודד שחם גזר את העונש בימים אלה, לאחר שקודם לכן הרשיע את הנאשם, לפי הודאתו, בעבירה של "צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות", לפי חוק ההגבלים העסקיים.

המדינה, באמצעות פרקליטיה, עורכי הדין אסף מוזס ואבי גרוסמן, אמרה כי העונש המרבי בעבירה של הסדר כובל, בנסיבות מחמירות, הוא חמש שנות מאסר. מכאן, הם אומרים, שבנסיבות אלה, העמדה העקרונית היא שבעבירה שכזו העונש המינימלי צריך להיות מאסר בפועל של ארבעה חודשים, והרף העליון - כשלוש שנים.

יחד עם זאת, קיימות בעניינו של הנאשם נסיבות מיוחדות שיש בהן כדי להקל בענישה במסגרת הסדר הטיעון, אומרת המדינה. הנאשם הודה, כבר בתחילת ההליכים, ובכך חסך באופן משמעותי מהזמן הציבורי של בית המשפט, התביעה והעדים.

עוד אומרת המדינה כי הנאשם הוא חבר קיבוץ בית-זרע, ש"נמצא במצב כלכלי קשה ביותר, על סף פשיטת רגל, וכך גם הנאשם, מכוח העובדה שהכנסתו תלויה בקיבוץ". המדינה מתחשבת גם במצב הבריאותי והאישי של הנאשם,
ואומרת כי מדובר באישום אחד של תיאום מכרז משנת 2007, בהיותו מנכ"ל שכיר בחברה, ולפיכך היא מסתפקת בעונש הנ"ל שגזרה.

עו"ד גייזלר, סנגורו של הנאשם, ביקש לכבד את הסדר הטיעון וציין את המידתיות שיש להפעיל בענישה זו, במיוחד כשהנאשם, ששימש בתקופה מסוימת כמנכ"ל של אחת החברות הנאשמות, התקבל לעבודה תוך שנאמר לו כי החברה עומדת להתמזג עם חברה נוספת בתחום זה (שאף היא נאשמת כאן), והוא "כל הזמן חי בקונספציה שיש הליך של מיזוג".

בימים אלה, לאחר שנמסרה לבית המשפט חוות דעת מטעם הממונה על עבודות השירות, פסק בית המשפט: "בשים לב למכלול השיקולים שהוצגו על ידי הצדדים, ובכלל זה הנסיבות האישיות והאחרות שפורטו, ועמדת המאשימה לגבי מתחם העונש ההולם בעבירות נשוא כתב האישום", והוא "מוצא את הסדר הטיעון אליו הגיעו הצדדים ראוי ומאוזן בנסיבות העניין", וגוזר את עונשו של הנאשם.