"פיצוצים" שנשמעו בשלוש לפנות בוקר, בכמה דירות בפלמחים, "הודיעו" על תקלה במערכת החשמל בקיבוץ, המזינה, בין היתר, את החשמל אל דירת אחד החברים. בהמשך התברר כי לוח שמזין חלק מהדירות, לפני המונה המותקן בדירה, ניתך ועלה בחלקו באש.

לעמוד המיוחד "אש מעזה"

עוד סיפורים "מחשמלים" מקיבוצים:
הצעה לקיבוצים: יצרו לעצמכם "חשמל ירוק"
ראש הנקרה תבע את חברת החשמל, וישלם
עוד סיפורים קיבוציים בעמוד הפייסבוק של "ידיעות הקיבוץ"

השופטת שלומית יעקובוביץ', מבית המשפט לתביעות קטנות בראשון לציון, דנה בתביעה שהגיש אחד החברים בפלמחים נגד הנתבעת, חברת "אסקו ישראל", שמנהלת את מערכת החשמל בקיבוץ. החבר תובע פיצוי בעד נזק שנגרם למכשירים החשמליים בדירתו.

לטענת התובע, מחויבת הנתבעת, מכוח "הסכם חלוקה והספקה", לדאוג לאחזקתה ולתקינותה של מערכת החשמל בקיבוץ, החל משעון המדידה של חברת החשמל ועד המונה הפרטי בכל דירה, כשאחריות כל דייר ודייר מצומצמת למערכת החשמל הביתית בלבד. הנתבעת, טוען התובע, הפרה חובתה זו וכתוצאה מאי-תקינותו של לוח החשמל בקיבוץ חלה עליית מתח חדה, בעקבותיה ניזוקו מכשירי חשמל בבית התובע ובדירות נוספות.

התובע תומך תביעתו בחוות דעת מומחה, מהנדס חשמל, שאומר: "ניתוק מוליך האפס בלוח - גרם לשריפת המכשירים. הלוח נמצא ברשת החלוקה ואינו בתחום האחריות של הדיירים".

הנתבעת טוענת שאינה אחראית ללוחות החשמל המבניים של הצרכנים, עליהם מותקנים המונים הדירתיים,
וכי לוח החשמל השכונתי ממנו סופק ומסופק חשמל לתובע ולשכניו, הוא תקין ומעולם לא התגלתה בו תקלה.

השופטת לא משתכנעת. היא מסבירה שמההסכם עולה שהנתבעת אחראית למערכת החשמל בקיבוץ, החל משעון המדידה של חברת החשמל לישראל ועד למונה הצרכן. היא פוסקת כי על הנתבעת לפצות את התובע בסכום עלויות התיקון וההחלפה של מכשירי החשמל שניזוקו (תיקון טלפון "פנסוניק", רכישת מגבר חדש, רכישת מיקרוגל, רמקול למחשב), ובסך הכל: 2,400 ש"ח ועוד 1,000 ש"ח הוצאות משפט של התובע.

יחד עם זאת, מסרבת השופטת להורות על פיצוי התובע בעד אובדן שני ימי עבודה, כטענתו, ומסבירה שאינה סבורה שהתקלה וכל הקשור בה, או בניהול ההליך המשפטי, מחייבים פיצוי בעד היעדרות מעבודה, מעבר לפיצוי הכלול בהוצאות המשפט.