834 דונם פינה קיבוץ להבות הבשן, לפי דרישת מנהל מקרקעי ישראל, לצורך הקמת היישוב קלע-אלון ברמת הגולן. מאז 1968 מגדל הקיבוץ בקר בשטחים אלה, ולאחר הפינוי הותיר אחריו מכלאה, מתקן להשקיית בקר וגדרות בקר, אותם הקים בעצמו ועל חשבונו.

עוד על מגדלי הבקר בקיבוצים:
תחביב: לרדוף אחרי גנבי בקר
חמדיה: של מי הפרות על הכביש? לא שלנו!
עוד עניינים משפטיים וסיפורים קיבוציים בעמוד הפייסבוק של "ידיעות הקיבוץ"

להבות-הבשן פנה למנהל בדרישה לפיצוי על השקעותיו במקום בסך 545,395 ש"ח, אך דרישתו נדחתה, ומכאן התביעה שהגיש לבית משפט השלום בטבריה, נגד המנהל.

השופטת תמר נסים שי מוצאת כי אכן קיבל הקיבוץ רשות פורמלית לרעות בשטח, לפי הסכמי חכירה שנחתמו בזמנו עם מפקדת צה"ל באזור רמת הגולן, בהם נקבעה תקופת רשות למשך שנה אחת. משהתקבל "חוק רמת הגולן", שהחיל את המשפט הישראל בשטחי רמת הגולן, הועבר ניהול הקרקעות במקום לידי מנהל מקרקעי ישראל, "שבא בנעלי מפקד כוחות צה"ל באזור רמת הגולן". מכאן שאם היו בהסכמים הללו הוראות המזכות את הקיבוץ בפיצוי - הרי חובה זו קיימת על המנהל, מוסיפה השופטת.

זכותו של להבות-הבשן לפיצוי בגין השקעותיו היתה קיימת רק במקרה שבו מפקד הכוחות במקום יקצר את תקופת השהות בקרקע. הקיבוץ, מציינת השופטת, שהה במקום הרבה מעבר לתקופות שנקצבו בחוזים, ולפיכך אין הוא זכאי כלל לפיצוי מכוח הוראה זו. המנהל, מוצאת השופטת, לא ערך כל הסכם אחר, והצדדים, בהתנהגותם, המשיכו לקיים את הוראות ההסכם כפי שהיו בין הקיבוץ לבין "מפקד הכוחות".

הלכה היא כי כאשר צדדים להסכם ממשיכים לקיים הסכם שהיה קיים ביניהם גם לאחר שפג תוקפו - חזקה שאותם תנאים שנקבעו בו ממשיכים לחול עליהם גם לאחר מכן, אלא אם יוכח אחרת.
דווקא בההסכמים אחרים ומאוחרים שערך הקיבוץ עם המנהל - נקבע כי לא תהיה לקיבוץ "כלפי המנהל, כל תביעה בגין החזר השקעות בקרקע".

השופטת מוצאת כי להבות-הבשן ביצע את ההשקעות הללו, כאשר תקופת החוזה עליו חתם עמדה על שנה אחת, ועוד טרם ידע כי הוא עתיד להיוותר במקום תקופה ארוכה בהרבה, מה עוד, היא מוסיפה, שסביר לקבוע כי ההשקעות במקום הושבו לנוכח התקופה הארוכה בה החזיק הקיבוץ בשטח.

השופטת מציינת שאין בכך שהמנהל לא התנגד לקיומן של ההשקעות כדי ללמד על הסכמתו להשבת שוויין או לבסס אצל הקיבוץ ציפייה לכך שהמנהל יפדה את ההשקעות בעת פינוי השטח. השופטת דוחה את תביעת להבות-הבשן ומחייבת אותו לשלם למנהל 10,000 ש"ח הוצאות משפט.