איזון מעניין, רגיש וענייני, בין האינטרסים השונים - עשה השופט עמית פרייז, מבית משפט השלום בכפר סבא, בגזר הדין שנתן נגד קיבוץ חורשים והמפעילים של בית הקברות "בית עולם - חורשים".

עוד על בתי הקברות בקיבוצים:
מתחרה חדש לבתי הקברות של הקיבוצים
האם חלוצי הקיבוץ היו גם חלוצי פולחן השטן?
עוד עניינים משפטיים וסיפורים קיבוציים בעמוד הפייסבוק של "ידיעות הקיבוץ"

ארבעה נאשמים היו בכתב האישום שהגישה הוועדה המקומית לתכנון דרום-השרון (באמצעות עו"ד אבשלום אשואל). כתב האישום עסק בהפעלת בית קברות בשטח חקלאי. שניים מהנאשמים (הקיבוץ ונושא משרה בו, שיוצגו בידי עו"ד אורי בר-קמה) הם חוכרי המקרקעין, והשניים האחרים (שיוצגו בידי עו"ד אלי כהן) הפעילו את בית הקברות במקום.

להגנתם טענו הנאשמים שהעבירות נעשו במקרה זה עקב טעות בשל אי-הבנת הגבולות המוסדרים של בית קברות מוסדר שקיים בסמוך לבית הקברות נשוא כתב האישום, וכי מדובר בחריגה קטנה. הנאשמים הורשעו לפי הודאתם בעבירות של בנייה ללא היתר ובשימוש במקרקעין ללא היתר.

השופט אומר: "לתיק זה מאפיינים ייחודיים לעומת תיקים רגילים בעבירות של בנייה ושימוש ללא היתר, שכן השימוש החורג, לצורכי קבורה, שנעשה במקרה זה בקרקע חקלאית, הוא בלתי-הפיך".

השופט מקבל את עמדת התביעה, לפיה יש לתת צו לאיסור שימוש מיידי במקום, כדי למנוע אפשרות של קביעת עובדות נוספות בשטח - וזאת בשונה ממקרים בהם ניתן לדחות את הצו, כאשר ניתן להשיג היתר בטווח השגה מיידי, וכאשר יש אפשרות להחזרת המצב לקדמותו. "ברור לכל הצדדים שקבורה שכבר נעשתה", אומר השופט, "לא תחול במסגרת צו איסור השימוש. אך מה לגבי מימוש התחייבויות לקבורה שכבר נחתמו?" הוא שואל.

הסנגור, עו"ד אורי בר-קמה, מבקש לאפשר לקיים התחייבויות שניתנו לאנשים להיקבר במקום.
הוא טוען לזכות חוקתית של אדם לקבורה לפי צו מצפונו וחוזר עד לאברהם אבינו, שרה אמנו ומערת המכפלה. מדובר גם בבני זוג, אומר הסנגור, ומנסה אף להשוות לסוגיית "איחוד משפחות".

השופט מקבל את עמדת הסנגור, גם אם לא מאותם נימוקים. "מדובר בנושא רגיש, טעון", אומר השופט. "באינטרס הציבורי הכולל ניתן לסייג את צו איסור השימוש למקרים של מימוש התחייבויות שכבר נחתמו, בייחוד שהדבר כבר נעשה במקרה אחר, בעניין קיבוץ עינת".

סוף דבר: השופט גוזר על הקיבוץ, ועל התאגיד המפעיל את בית הקברות, קנס בסך של 50 אלף ש"ח כל אחד, ועל כל אחד משני הנאשמים האחרים הוא גוזר קנס בן 5,000 ש"ח.

השופט מוציא צו איסור שימוש מיידי במקרקעין מעבר לייעודו התכנוני, ומסייג כי צו זה לא יחול בכל שימוש שנמצא בזיקה לקברים הקיימים כיום, ולביצוע התחייבויות לקבורה אשר נחתמו עד היום.