אין צורך להזכיר כי אסור להתחיל בנייה של מבנה כלשהו ללא היתר בנייה שהתקבל כדין. השימוש בקרקע או במבנה שמוקם עליה צריך להיות בהתאם למטרה או לייעוד שהוגדרו בתוכנית המתאר או בהיתר הבנייה.

עוד עניינים משפטיים מקיבוצים:
ניר עוז ונירים: פיצויים על "נזקי מלחמה" לחקלאות
תינוקת הוצאה מהקיבוץ ונמסרה לאימוץ
עוד סיפורים קיבוציים בעמוד הפייסבוק של "ידיעות הקיבוץ"

שימוש בקרקע או במבנה לא לפי הייעוד - מהווה "שימוש חורג", הטעון היתר מוקדם לכך, ואין בציפייה כשלעצמה שהיתר שכזה יתקבל, כדי להכשיר את המעשה.

נראה שאין מנוס מכך גם אם מדובר ב"מטרה חשובה", כפי שטען פרקליטו של הקיבוץ, באחד מהמקרים האחרונים, כשלימד סנגוריה על קיבוץ שהואשם בעבירה על חוק התכנון והבנייה.

מדובר בחוות סוסים טיפולית שהוקמה באחד הקיבוצים, בידיעתו, ללא היתר, בקרקע שייעודה למגורים. לא היה ספק באשר לתרומה החיובית של חווה טיפולית זו ששימשה לשיקום אוכלוסייה עם צרכים מיוחדים, ולקידום צרכים קהילתיים חשובים.

הקיבוץ טען כי מעורבותו הצטמצמה להקצאת "מקום לחווה עם מטרה כל כך טובה",
אך הציפייה לכך שבסופו של דבר יינתן אישור לשימוש חורג כדי להתיר את פעילות החווה - לא התממשה.

החווה נהרסה, והשופט דווקא מצא "חומרה בהתנהלותו של הקיבוץ, הבעלים של הקרקע ובעל היכולת - מכל הבחינות ואמצעי השליטה שעמדו לרשותו - כדי למנוע את ביצוע העבירה בנקל, אילו חפץ בכך".

בהתחשב בכל אלה הוטל על הקיבוץ קנס של 6,000 ש"ח בלבד, לצד התחייבות כספית בסך 18 אלף ש"ח, עליה חתם, להימנע מביצוע עבירה דומה במשך תקופה של שנתיים.