שאלת הקבלה לחברות נתונה לאסיפה הכללית, וככל שזו החליטה שלא לקבל מועמדים לחברות כחברים - אין מקום להתערב בהחלטה זו. כך פוסק עו"ד אורי זליגמן, רשם האגודות השיתופיות, בדחותו בקשתם של שני בני זוג שטוענים כי יש לראות בהם חברי קיבוץ ניצנים.

עוד סיפורי קבלה לחברות בקיבוצים:
גונן: שני בני קיבוץ לא התקבלו לחברות
קיבוץ יסעור: זוג "מעורב" התקבל לחברות
עוד סיפורים קיבוציים בעמוד הפייסבוק של "ידיעות הקיבוץ"

קודם לפסיקתו זו, מינה הרשם חוקר כדי לברר את הנתונים והעובדות לגבי תביעתם זו של השניים. משהמליץ החוקר שלא לראות בהם חברים - משיגים השניים על המלצתו בפני רשם האגודות השיתופיות, באמצעות עו"ד חנן שטיינר, ומעלים שורה של טענות על כך שלדבריהם נגועה החלטת האסיפה הכללית שלא לקבלם כחברים בחוסר תום לב ובניגוד עניינים; ועל כי לא זומנו לאסיפה כללית טרם קיום ההצבעה בקלפי, לצורך הצגת מועמדותם ועמדתם, ובכך נפגעה זכותם הבסיסית להגיב לטענות שהועלו נגדם.

לדבריהם, בקשת אמו של בן הזוג כי דירת אביה המנוח תשמש את בני הזוג למגוריהם - הביאה "למסע הכפשות ואיומים מצד חברי האגודה שאם לא תחדל מבקשתה, בנה לא יתקבל לחברות, מה שאכן אירע בסופו של יום".

הם אומרים כי "עמדו בכל הליכי הקבלה הענייניים, האובייקטיביים והמקצועיים כגון: ועדת הקליטה ומועצת הקהילה", משיגים כי "חברי ועדת הקליטה של הקיבוץ פעלו בניגוד עניינים מובהק" וטוענים כי אחד מחברי ועדת הקליטה עיכב את הליך הקבלה שלהם לחברות כדי לאפשר לבתו מקום אכלוס באחד מבתי החברים שנפטרו.

עוד הם מלינים כי החלטת האסיפה הכללית "נותרה עלומה ללא נימוק", עניין שאינו תקין, לטענתם, "כשמדובר בבני קיבוץ, וכאשר זהו המקרה היחיד מאז היווסדו של הקיבוץ, בו לא נתקבלו בני קיבוץ כחברים".

ניצנים, באמצעות עו"ד מרדכי אינגרם, מבקש לדחות את בקשתם של המשיגים ואומר כי אין פגם בכך שאסיפה כללית מקבלת החלטה שאינה מנומקת, שכן ההצבעה היא חשאית וההנמקה פוגעת בחשאיות. גם הטענה שזו הפעם הראשונה בהיסטוריה של ניצנים שבן קיבוץ אינו מתקבל לחברות, מוסיף ניצנים - אין בה כדי להועיל, "מאחר שההתנגדות לקבלת המשיגים כחברים היתה גדולה מאוד, למרות הנטייה לקבל כמעט כל בן לחברות".

עו"ד אורי זליגמן בוחן את מסקנותיו של החוקר ומאמץ אותן. הוא מגלה שהחוקר, בין היתר,
דחה את הטענות לעניין ניגוד עניינים בוועדת הקליטה, ומצא כי אמו של המשיג נשאה דברים לפני האסיפה והסבירה את עמדת המועמדים.

עוד נמצא כי מנהג בקיבוץ הוא שהמועמדים לחברות אינם מופיעים לפני האסיפה הכללית, אלא ועדת הקליטה מציגה אותם לפני הנוכחים באסיפה, באמצעות תמונה והצגת פרופיל של כל מועמד. לפיכך, לא הוכח כי ניצנים נהג במשיגים באופן שונה וחריג ביחס לאחרים, מה עוד שהם לא ביקשו להופיע לפני האסיפה.

הרשם מוצא כי לא נפגעה זכות הטיעון של המשיגים. עמדתם הושמעה מפי האם של המשיג, "נידונה בכובד ראש באסיפה, ובכל זאת החליטו חברי הקיבוץ לדחות אותה".

"בסופו של יום", פוסק הרשם, "ההחלטה... נתונה לאסיפה הכללית, וזו החליטה שלא לקבל את המשיגים כחברים". משכך, הוא קובע כי המשיגים אינם חברים בקיבוץ.