קורא שאל: כחבר בקיבוץ שביצע הליך שיוך, ובו מותרת השכרה של דירות - האם אני חייב לדווח לרשויות המס על הכנסותיי מדמי השכירות בדירתי, והאם עלי לדווח גם על הכנסותיי מדירה שאחותי ואני משכירים בעיר?

עוד שאלות ותשובות משפטיות מקיבוצים:
איך משכירים דירה בקיבוץ
למה מעכבים את השיוך? עוד תשובות
עוד עניינים משפטיים וסיפורים קיבוציים בעמוד הפייסבוק של "ידיעות הקיבוץ"

ויש תשובה: רו"ח רביב ישי, מומחה בתחום המיסוי הקיבוצי ומנכ"ל "מבט יועצים", עונה כי התשובה מורכבת. תחילה יש לבדוק מיהו "בעל הזכות המשפטית" לקבל את שכר הדירה, מהיבט דיני המס. כל עוד לא בוצע דיווח לרשות המסים על "העברת הזכות" בדירה, מהקיבוץ לחבר - הרי הזכות לקבל את שכר הדירה היא של הקיבוץ, ואז חייב הקיבוץ לכלול את ההכנסה מדמי השכירות בספרי הקיבוץ.

במקרה בו אכן ניתן דיווח לרשויות המסים, ב"שיוך קנייני" - הזכות לקבל את שכר הדירה נתונה עתה לחבר, והוא החייב לדווח על דמי השכירות לרשות המסים, בכפוף לכללים ולשיעורים הקיימים בקשר לכך בדיני המס,
ולפי הפטור הקיים לגבי סכום דמי שכירות שאינו חייב במס (כיום התקרה היא 4,910 ש"ח לתא משפחתי).

רו"ח רביב ישי מציין כי גם ב"שיוך חוזי", בו הועברו זיקות ההנאה בדירה אל החבר - נכון יהיה לדווח לרשות המסים בדבר העברת הזכויות בדירה מהקיבוץ לחבר. "אם לא ניתן דיווח שכזה, הרי גם אם החבר עצמו הוא שמשכיר את הדירה, הקיבוץ עלול להימצא כמי שחייב בתשלום המס הכרוך בכך, ורצוי שיסדיר את הנושא מול חבריו", אומר ישי.

"אם נמסר דיווח לרשויות המסים לגבי העברת הזכויות בדירה אל החבר, כי אז החובה לדווח על תקבולי השכירות, בהיבטי המס, היא על החבר, כאמור, בכפוף לפטורים הקיימים".

באשר לשאלה של החבר, המשכיר, כפי שעולה מהשאלה, יותר מדירת מגורים אחת - הרי התשובה, מציין רו"ח ישי, תלויה בשאלה מהו חלקו של החבר בשכר הדירה הכולל משתי הדירות - אם הוא נכנס בגדר הפטור, או שעליו לשלם 10% מתקבולי השכירות, במסלול מס מופחת. כבכל עניין הכרוך במס, מציע ישי לא להסס ולהסתייע באנשי מקצוע.