לעיתים נוהג אדם בכלי רכב שרשום על שם תאגיד. כאשר מבוצעת עבירת תעבורה, נשלח הדוח לתאגיד. מאחר שלחובתו של תאגיד לא רושמים "נקודות" והוא לא מחויב לעבור קורסים של רענון נהיגה, נכונה או מונעת - הקנס בדרך כלל גבוה פי ארבעה, מאשר המקרה בו היה הדוח כנגד הנהג עצמו.

עוד עניינים תעבורה מקיבוצים:
החבר המת קיבל קנס תעבורה
הנחה בעונש לחבר קיבוץ שגרם לתאונה
עוד סיפורים קיבוציים בעמוד הפייסבוק של "ידיעות הקיבוץ"

אם מבקשים לבצע הסבה של הדוח משם התאגיד לשם הנהג (שרק אז יחויב בנקודות ובהרשעה), קיים תהליך מסוים של חתימה על תצהירים מהתאגיד ומהנהג. אם לא מקיימים זאת, עלולה לנבוע תוצאה כמו זו שקרתה באירוע הבא.

חבר קיבוץ כפר מנחם ביקש להסב דוח תעבורה משם הקיבוץ לשמו הוא. לאחר ביצוע הסבת הדוח - ביקש, באופן אישי, את ביטול הקנס. השופט עמית יצחק גרטי, מבית משפט השלום לתעבורה בתל אביב,
אומר כי אכן הרכב שנצפה כעובר את העבירה רשום על שם הקיבוץ, ולפי החוק זכאי הקיבוץ להגיש בקשה להסבת הדוח לשם הנהג.

על הקיבוץ לעשות זאת באמצעות מורשה חתימה, כאשר הבקשה נתמכת בתצהירים המאשרים כי במועד העבירה אכן היה הרכב בחזקת הנהג שעל שמו מבקשים להסב את הדוח, ובתצהיר מתאים של אותו נהג, המאמת כי נהג ברכב באותו מועד וכי הוא מסכים להישפט על העבירה.

אך במקרה זה הגיש רק הנהג עצמו את בקשת ההסבה, ובהיעדר כל שרשרת התצהירים הזו - אין לו כל מעמד, ולכן בקשתו נדחית.

הדוח נותר, אם כן, על שם הקיבוץ.