הישג לקיבוץ עינת: בית המשפט העליון דחה את הבקשה שהגישה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה דרום (באמצעות עורכי הדין רון צין ותומר גור) לערער על החלטתו של השופט מנחם פינקלשטיין מבית המשפט המחוזי מרכז, שביטל את החיוב בהיטל ההשבחה שהוטל על הקיבוץ.

עוד עניינים משפטיים מקיבוצים:
בית אלפא: "הרמת מסך" כדי לקבל את החוב
אין מסמך תנאי העסקה? לא תקבל את הכסף
עוד עניינים משפטיים וסיפורים קיבוציים בעמוד הפייסבוק של "ידיעות הקיבוץ"

הוועדה המקומית דרשה מהקיבוץ 36 אלף ש"ח לכל מגרש, כהיטל השבחה, בעד בקשתו לבניית בתי מגורים עבור חברי הקיבוץ. "השבחה", קבע בית המשפט המחוזי, היא אירוע בו עלה שווי המקרקעין "עקב אישור תוכנית מתאר מקומית או תוכנית מפורטת, מתן הקלה או התרת שימוש חורג".

תוכנית הבינוי שהכין הקיבוץ, ושבעטייה הוטל עליו חיוב בהיטל השבחה, קבע שם השופט,
אינה תכנית סטטוטורית לפי חוק התכנון והבנייה, שיכולה להקים חבות בהיטל השבחה, ומשכך ביטל את החיוב.

הקיבוץ (באמצעות עורכי הדין אביתר קנולר, חגית בן משה ויניב בירנבאום) התנגד בבית המשפט העליון לבקשת הערעור, וטען שאין מקום לתת לוועדה המקומית רשות לערער. השופט עוזי פוגלמן פסק שאין מקום להתערב במסקנות בית המשפט המחוזי, דחה את הבקשה, וחייב את הוועדה לשלם לקיבוץ 20 אלף ש"ח שכר טרחה לעורכי הדין.