"הקרב על האון", שמנהלים זיגי שרמן ואבי זהבי, זה תקופה ארוכה, עבר מזירת בתי המשפט אל המדינה. השניים, שנכשלו בניסיונם לעצור את "הסדר הנושים של קיבוץ האון" (שמשנה את מהותו של הקיבוץ ל"יישוב קהילתי", תוך הסדרת חובותיו), ונדחו בשנה שחלפה גם בבג"ץ - הגישו לאחרונה תלונה במשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור.

השתלשלות העניינים בפרשת שרמן וזהבי נגד האון:
האון נגד זיגי שרמן: "פנה את שטחיך בקיבוץ"
הקרב על קיבוץ האון, סיבוב רביעי
עוד סיפורים קיבוציים בעמוד הפייסבוק של "ידיעות הקיבוץ"

לטענתם, "גופים שונים מעורבים בהליכים לא-תקינים שעוברים על קיבוץ האון, לרבות משרד ראש הממשלה, מנהל מקרקעי ישראל ורשם האגודות השיתופיות". לדבריהם, לאחר דחיית העתירה בבג"ץ - "התקיימה אסיפת חברים נוספת לשם אישור ההסכם בין הקיבוץ למנהל, ולהם השגות על תקינות מהלך זה, אותן העלו בערעור שהפנו לרשם האגודות" (שמינה בעבר לקיבוץ ועד ממונה).

הם מלינים על כי הרשם לא עצר את המהלך של אישור ההסכם עם המנהל, עד לתום הבירור, מבקשים כי נציבות תלונות הציבור במשרד המבקר תתערב "לשם עצירת ההליכים הלא-תקינים בקיבוץ", ודורשים "ביקורת ופיקוח תקינים של רשם האגודות השיתופיות ומוסדות המדינה, לרבות משרד ראש הממשלה ומנהל מקרקעי ישראל",
וכן "בחינת טענותיו ובירור אופן התנהלות הוועד הממונה" (אותו מינה הרשם). עוד הם מציינים כי זהבי פוטר מתפקידו במהלך העתירה שהיתה בבג"ץ, וכי שרמן פוטר מתפקידו כאחראי על כיבוי האש במקום, בתוך פחות מ-24 שעות מעת הדיון בבג"ץ.

תגובת מוטי קומרוב (מקיבוץ אפיקים), מנהל הקהילה בהאון: "הסדר האון הוא עניין חלוט, מרגע שנחתם באישור האסיפה והכסף תמורתו הועבר למנהל מקרקעי ישראל. ההסכם נמצא בשלב של יישום וביצוע מול החברים כנגד כל ההתחייבויות שהקיבוץ התחייב לבצע, כולל העברת כספים לחברים ועוד. פנייתם של זיגי ואבי היא עוד פנייה במסגרת כלל פניותיהם לערכאות שונות נגד ההסכם, שלא ניתן לעצור אותו".

במכתב שהתקבל בשבוע שעבר מנציבות תלונות הציבור נמסר כי התלונה התקבלה ותיבדק. הקיבוץ עצמו - כגוף פרטי - לא ייחקר.