קורא שאל: בקיבוץ שלנו יש חדר כושר שמשמש את החברים והתושבים, ללא תשלום. האם יש כללים מיוחדים להפעלתו?

עושים כושר בקיבוצים:
שומר על הכושר בקיבוץ אורטל
שעת כושר עם המדריכה מהקיבוץ
עוד עניינים משפטיים וסיפורים קיבוציים בעמוד הפייסבוק של "ידיעות הקיבוץ"

ויש תשובה: אכן, קיימת מסגרת חוקית המסדירה את השימוש בחדר כושר בקיבוץ. עו"ד יואב שימשי ("שלמה כהן ושות'") אומר כי "חוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח)" הוא החוק העיקרי שעוסק בכך, ומכוחו הותקנה סדרת תקנות לגבי רישוי ופיקוח במכון כושר ואימון קטינים.

לדבריו, ישנם תנאי סף להפעלת מכון כושר, גם בקיבוץ: רישיון עסק, שבלעדיו לא ניתן לפתוח מכון כושר ולהפעילו; לפי "חוק הספורט" יש חובת נוכחות של מדריך מוסמך, שתפקידו להסביר את דרכי ההפעלה של המכשירים ולפקח על המתאמנים, ואם מתאמנים במכון קטינים (מתחת לגיל 18, אשר הוריהם נתנו הסכמה בכתב לכך), חייב להיות שם מדריך שעבר הכשרה לאימון קטינים (מתחת לגיל שש מנועים מלהשתמש במכשירים במקום). הדרישה לקיום תנאי סף, מוסיף עו"ד שימשי, אינה קשורה לשאלה אם נעשה במכון הכושר "שימוש מסחרי" אם לאו.

החוק מגדיר "מכון כושר" כ"מקום שבו מתאמנים במכשירים המפעילים את השרירים בתנאים של מאמץ גופני". במכון יכול להשתמש, דרך קבע ("מתאמן קבוע"), רק מי שמסר "תעודה רפואית המעידה על כשירותו הבריאותית להתאמן באופן קבוע במכון". מי שאינו כזה ("מתאמן אקראי") - יכול לתת "הצהרה חתומה" שאינו סובל מבעיות רפואיות העלולות לסכנו.

שימו לב: עו"ד שימשי מציין כי הפעלת המכון ללא רישיון עסק, ללא נוכחות מדריך מוסמך או ללא אישורים רפואיים למתאמנים - מהווה עבירה על החוק שדינה קנס של כדי 60 אלף ש"ח (נכון לשנת 2010). זאת ועוד: לפי "חוק רישוי עסקים", מי שמפעיל עסק (שחייב ברישיון) ללא רישיון - חשוף לענישה של מאסר בן 18 חודשים. נזק שנגרם למי שנמצא במכון עלול לחשוף את הקיבוץ לתביעות נזיקיות, שיכולות להגיע גם למיליוני ש"ח (לפי חומרת הפגיעה, מידת הרשלנות ועוד).

כל עוד הקיבוץ אינו מסדיר את רישיון העסק של המכון, גדל הסיכון כי במקרה של תאונה יימצא הקיבוץ אשם בלעדי או עיקרי לנזקים ויחויב לשלם פיצויים בשיעור מוגדל.

עו"ד שימשי מדגיש כי גם אם לא נגבה תשלום בעד השימוש בחדר הכושר, עדיין חל החוק המחייב רישוי עסק ומדריך מוסמך. הוא ממליץ, לצד הסדרת ההפעלה של חדר הכושר, להחתים את כל מי שמשתמש במקום כי ידוע לו שהשימוש בהיעדר מדריך, הוא באחריותו בלבד, וכי אין ולא יהיו לו טענות או תביעות לקיבוץ בקשר לכל נזק שייגרם לו.
אמנם אין בכך כדי לחסום תביעות נגד הקיבוץ, אך יש בחתימה על מסמך שכזה, לדעת עו"ד שימשי, להפחית במידה רבה את מידת האשם של הקיבוץ במקרה של נזק למשתמש.

חובה על הקיבוץ, הוא אומר, להסדיר את כל הביטוחים הנדרשים - הן של חדר הכושר עצמו, הן של המדריכים והן של המתאמנים, כאשר שיעור הביטוח המינימלי נקבע בחוק הספורט.

חשוב לומר, מדגיש עו"ד שימשי, כי ככל הידוע לו, הנושא טרם נבדק בערכאות משפטיות והתשובה ניתנת לפי ניתוח החקיקה בנושא וכן שיחות עם מנהל הספורט, האחראי גם על תחום זה.