קופצים לארצות הברית. החברה הציבורית "פלרם" (של קיבוץ רמת יוחנן) הודיעה לבורסה בישראל כי המושבעים בבית המשפט בקליפורניה פסקו שבתביעה שהוגשה נגד חברה-בת שלה בארצות הברית, תשלם החברה־הבת 225 אלף דולר, יחד עם גורם אחר, בגין עילה של גרם־הפרת-חוזה, ועוד תוסיף ותשלם 3 מיליון דולר כפיצויים עונשיים.

עוד עניינים משפטיים מקיבוצים:
האון נגד זיגי שרמן: "פנה את שטחיך בקיבוץ"
צו כינוס נכסים למלון "סאן רייז" בקיבוץ אילות
עוד עניינים משפטיים וסיפורים קיבוציים בעמוד הפייסבוק של "ידיעות הקיבוץ"

פלרם מסרה כי בכוונת החברה-הבת לבקש את הפחתת הפיצויים העונשיים, כמו גם לערער על פסק הדין. יועציה המשפטיים של החברה-הבת סבורים, לפי ההודעה, כי "סכום הפיצויים העונשיים אינו חוקתי", וכי לכן קיים סיכוי סביר לחברה-הבת להפחיתו בצורה משמעותית במסגרת הבקשות השונות או בהליך הערעור.

לחובבי סדרות המשפט האמריקני, וממש, אבל ממש בלי קשר לאירוע המתואר בעניין פלרם, נציין כי כעיקרון, מטרתו של "הפיצוי הרגיל" ("הכלכלי") הוא להשיב את המצב לקדמותו, כלומר להביא את מי שניזוק למצב בו היה קודם הפגיעה בו. לעומת זאת, "הפיצוי העונשי" (punitive damages), שאינו מקובל בישראל (הגם שכנראה בתי המשפט כאן מוסמכים לפסוק זאת), שכיח ורחב בארה"ב. שם פוסקים פיצויים עונשיים במקום שנמצא כי התנהגות המזיק היתה מכוונת, שערורייתית, פזיזה או אדישה לזכויות הצד האחר.

קוד ההנחיות למושבעים במדינת קליפורניה אומר: "עליכם לקבוע עתה, אם עליכם לפסוק פיצויים עונשיים נגד הנתבע... לשם הדוגמה ועד דרך הענישה", ובמדינת ניו יורק מציינות ההנחיות הסטנדרטיות למושבעים: "מטרתם של הפיצויים העונשיים אינה לפצות את התובע אלא להעניש את הנתבע... ובכך להוות תמריץ שלילי לנתבע...
שלא לפעול בדרך דומה בעתיד".

קיימות מדינות שאוסרות פסיקה של פיצויים עונשיים. העניין העסיק גם את בית המשפט העליון בארצות הברית, שבחן את היחס שבין הפיצוי העונשי לפיצוי הכלכלי.

באמריקה כמו באמריקה, קיים תיקון לחוקה האמריקנית הקרוי "הזכות להליך הוגן" (due process of law), שהפרתו מהווה בסיס לביטול פסקי דין. לפי עיקרון זה, פסיקת הפיצוי העונשי חייבת לעמוד בדרישה של קיום הליך הוגן, ומכאן שאינו יכול להיות מופרז עד כדי שיפגע בעיקרון זה.

לצורך הדוגמה: רוכש מכונית בארה"ב מצא שצבע המכונית ניזוק לפני שרכש אותה ולכן היא נצבעה מחדש מבלי שידע. הוא פוצה בערכאה הראשונה ב-4,000 דולר, ובעוד 4 מיליון דולר פיצוי עונשי. בערכאה השנייה קוצץ סכום הפיצוי העונשי לשני מיליון דולר, משום שנטען שיש בכך פגיעה בעיקרון ההליך ההוגן. באמריקה, כבר אמרנו, כמו באמריקה.