"כבר נקבע כי אין לעכב מימוש נכס מקרקעין אם מדובר בנכס המוחזק למטרות השקעה בלבד", אומר השופט יורם דנציגר מבית המשפט העליון, עת הוא דוחה את בקשתה של חברת "אילונית פרויקטים תיירותיים בע"מ" לעכב את ביצועו של פסק הדין שניתן נגדה במחצית שנת 2011, שמהותו צו כינוס נכסים.

עוד עניינים משפטיים מקיבוצים:
אור הנר: לא צריך אישור של ועדה מחוזית לשיוך
סדר במבוכי האגודה השיתופית
עוד עניינים משפטיים וסיפורים קיבוציים בעמוד הפייסבוק של "ידיעות הקיבוץ"

אילונית היא החברה שהקימה את מלון "סאן רייז" שליד קיבוץ אילות. בעלי המניות באילונית הם קבוצת חברות בשליטת איש עסקים, וקיבוץ אילות. המלון כולל 276 חדרים ומבנה מרכזי המכיל סוויטות, חדרי אוכל, לובי, אודיטוריום, בריכות שחייה, מתקני ספורט ועוד, ומשתרע על שטח כולל של למעלה מ-50 דונם. לצורך הקמתו העמיד בנק "דיסקונט" לחברת אילונית אשראי בנקאי.

שנים ארוכות, במשך עשור שלם, התנהלו הליכים ארוכים בבית המשפט, בהם נדונו היחסים שבין הצדדים ומערך ההתחשבנויות הכספיות שבין הבנק לבין אילונית. בעוד אילונית טוענת לנזקים, להוצאות שנגרמו לה בעטיה של התנהלות הבנק כמממן הפרויקט ולריביות-יתר שנגבו ממנה, וטוענת כי יש לקזז בגינן עשרות מיליוני ש"ח מחובה כלפי הבנק - טוען הבנק, מנגד, כי הוא זכאי לאכיפתן של אגרות החוב (סוג של שעבודים) אשר נערכו לטובתו על ידי אילונית. עוד בספטמבר 2001 ביקש דיסקונט צו כינוס נכסים נגד אילונית וטען כי חובה כלפיו מגיע לכדי 156 מיליון ש"ח.

השופטת דניה קרת מאיר מבית המשפט המחוזי בתל אביב, שדנה בתביעה, מצאה כי עדיין "קיים חוב כלפי הבנק אשר אילונית אינה פורעת אותו בפועל", וזאת הגם שמאז שהוגשה התביעה, שילמה אילונית כדי 90 מיליון ש"ח. עד מומחה בבית המשפט, רואה חשבון, העריך בשנת 2007 ש"כושר ההחזר של המלון, הוא כדי 8 מיליון", וכי שווי המלון הוא בין 120-100 מיליון ש"ח בהערכה גסה.

בנסיבות אלה, "בהן שווי הנכס במימוש, גבוה משמעותית מכושר ההחזר המסתבר של המלון", מצאה השופטת, "לא ניתן לכפות על הבנק את המשך אופן השבת החוב במתכונת בה מעוניינת החברה". היא פסקה "למנות כונס נכסים קבוע ולאפשר לבנק להיפרע את חובו באופן היעיל ביותר". אילונית חויבה גם בתשלום שכר טרחה של הבנק בסך 150 אלף ש"ח, ועו"ד עוזי מור ("ליפא מאיר ושות'") מונה ככונס נכסים קבוע לאילונית.

בחודש יולי 2011 הגישה אילונית ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי. עתה היא מבקשת, באמצעות עו"ד רוני קרדונר, לעכב את ביצוע פסק הדין למינוי כונס נכסים קבוע לנכס, שנועד להביא למימושו ולפירעון החוב. מנגד, מתנגדים לבקשה פרקליטי הבנק, עורכי הדין אלון פומרנץ,
יריב שלום ועומר מאירי ("ליפא מאיר ושות'").

"מבלי לקבוע מסמרות בדבר, על פניו סיכויי הערעור אינם גבוהים", אומר שופט בית המשפט העליון יורם דנציגר. פסק הדין של בית המשפט המחוזי, לדבריו, הוא יסודי ומקיף, מונה 95 עמודים, מתייחס למגוון הטענות ובוחן אותן לעומקן. "לאחר שניתן פסק דינה של הערכאה המבררת, יש לממש את הנכס ביעילות וללא עיכוב, בין היתר לאור החשש כי ערכו הנוכחי והאפשרות למוכרו לא יישמרו עד להכרעה בערעור", קובע השופט, דוחה את הבקשה לעיכוב, ומחייב את אילונית לשאת בהוצאותיו של הבנק בסך 7,500 ש"ח.

משמעות ביטול עיכוב הביצוע, אומרים פרקליטי הבנק, היא שניתן כעת לפעול למימוש הנכס, כלומר למכור את המלון ולהשתמש בכספים כדי לפרוע את החוב לבנק. גובה החוב נכון למאי 2011, הם אומרים, הוא כדי 340 מיליון ש"ח.