"לא כל פעילות עם היבט חינוכי היא עניין חינוכי; לא כל מי שמארגן פעילות פנאי לילדים - בשעות אחר הצוהריים, בימי שבתון ובחופשות - הוא רשות;

שירות קהילתי. גבים, צילום: אבי רוקח

"ולא כל החלטה של גוף כזה היא החלטה של רשות בענייני חינוך. כך גם החינוך הלא פורמלי בקיבוץ אינו אלא פעילות פנאי", אמר בית המשפט לעניינים מנהליים בבאר שבע, כשדחה על הסף את עתירתם של זוג הורים כנגד קיבוץ גבים.

ההורים, שאינם חברי גבים ואף לא תושבים בו, סיפרו שילדתם בת השש התחנכה במסגרת החינוך של גבים מאז שהיתה בת שלושה חודשים. היא היתה ילדת החוץ היחידה בקבוצה של 16 ילדים (השאר היו בנות ובנים לחברי הקיבוץ).

בשנת הלימודים הקרובה תלמד הילדה בכיתה א' בבית הספר הסמוך לקיבוץ, עם חבריה בני גילה, אך ועדת החינוך של הקיבוץ הודיעה להורים שהיא לא תוכל להצטרף למערכת החינוך הבלתי פורמלי שמקיים הקיבוץ, מערכת הכוללת פעילויות שונות בשעות שלאחר סיום הלימודים בבית הספר.

ועדת החינוך הסבירה כי אין ביכולת הקיבוץ לקלוט למערכת החינוך הבלתי פורמלי ילדים שאינם מתגוררים בגבים, וזאת בין השאר בעקבות הצמיחה הדמוגרפית המשמעותית, שהביאה למילוי בתי הילדים.

באמצעות עורכי הדין ד"ר אמיר קמינצקי ואביחי דהן, עתרו ההורים לבית המשפט המִנהלי שיבטל את "ההחלטה הפסולה של רשות בעניין חינוך", ויורה לקיבוץ לקלוט את ילדתם למסגרת החינוך הבלתי פורמלי של הקיבוץ בשנת הלימודים הקרובה.

"קיבלנו הבטחות מפורשות שלפיהן ימשיך הקיבוץ לשלב את הילדה בחינוך הבלתי פורמלי עד לכיתה י"ב", קבלו ההורים, "ועל בסיס הבנה וציפייה זו נקשר בינינו לקיבוץ הסכם שבמסגרתו התחנכה הילדה בקיבוץ". עורכי הדין של ההורים הסתמכו בין השאר על כך שההורים הוציאו מכיסם במשך השנים יותר מ־150 אלף שקלים.

הסבר קצר: לבית המשפט המנהלי סמכות לדון רק בעניינים המפורטים בחוק הנוגעים לסכסוכים שבין אדם לרשות, או בהחלטה של רשות בעניינים מנהליים, ובכלל זה בהחלטה של רשות בעניין חינוך. קיבוץ, לפי חוק לימוד חובה, הוא רשות חינוך מקומית.

גבים, באמצעות עו"ד גיל דגן (שלמה כהן ושות'), הסביר שהחינוך הבלתי פורמלי אינו אלא שירות קהילתי שהוא מספק מעבר ללימודי הליבה הנכללים בגדר חינוך חובה.

עו"ד דגן. צילום: שחר תמיר

לעניין זה הקיבוץ אינו רשות בענייני חינוך, מנהלית או ציבורית, כי אם גוף פרטי המעניק שירותי חינוך בלתי פורמלי לחבריו. החלטת ועדת החינוך היא החלטה של אגודה שיתופית, שהיא גוף פרטי המאוגד במסגרת המשפט הפרטי.

משכך, לטענתו, אין לבית המשפט המנהלי סמכות עניינית לדון במקרה זה. הקיבוץ גם תיאר שחינוכה של הילדה בקיבוץ נעשה מכוח הסכמים לתקופות קצובות, שהאחרונה בהן הסתיימה.

השופט גד גדעון פסק שאכן אין מדובר בשירות חינוך שבאחריות רשות מנהלית. "זו פעילות לאחר סיום הלימודים בבית הספר, שאינה מתבצעת במסגרת בית־ספרית", תיאר השופט, "ואף לא במבנה השייך לבית הספר. ההורים לא הראו שקיימת להם זכות קנויה להמשך מתן השירות".

השופט דחה את העתירה בשל היעדר סמכות עניינית, וחייב את ההורים לשלם לקיבוץ 7,000 שקלים הוצאות משפט.