עובד שפוטר מעבודתו בקיבוץ עין הנצי"ב הגיש, באמצעות עו"ד גמאל דהאמשה, תביעה לבית הדין לעבודה בנצרת בסך כ־450 אלף שקלים באשר לזכויות המגיעות לו, לטענתו, מהקיבוץ ומתאגיד החקלאות שלו (הנתבעים), בגין תקופת עבודתו אצלם.

בית המשפט קבע | צילום המחשה: שאטרסטוק

הנתבעים ביקשו לדחות את התביעה נגדם, והגישו כנגד העובד (התובע) תביעה נגדית בגובה של יותר ממיליון ורבע שקלים בגין "גניבה חמורה בהיקף חסר תקדים", שטענו שהוא ביצע, ואף אמרו שבידיהם דוח חוקר המאשש את טענותיהם.

במהלך הדיון ביקש התובע מבית הדין לחייב את הנתבעים להביא להתייצבותם של תשעה עדים (בהם מנהלי ענפים ואחרים) שנחקרו בידי החוקר.

לטענתו, אלה עדים שעל בסיס דבריהם לחוקר נערך חישוב התביעה הנגדית. לדבריו, עדים אלו בקיאים בעובדות, ולכן על הקיבוץ להביאם.

הנתבעים, באמצעות עורכי הדין אורי דדו ומיכל נצר, טענו שהבקשה תמוהה, וביקשו לדחותה. כיצד מבקש התובע לחייב אותם להזמין עדים נוספים, שאין הם מבקשים להעיד, תהו והוסיפו: אם הוא מבקש לחקור אותם, עליו להזמינם כעדים מטעמו.

"כדי להוכיח בהליך אזרחי עבירה פלילית חמורה כמו גניבה, חייב המעסיק להוכיחה בהוכחה מוגברת" (יותר מהדרוש בתביעה אזרחית רגילה), הסבירה השופטת אורית יעקבס.

"על הנתבעים, הטוענים שהתובע ביצע מעשה הונאה רחב היקף בתקופה שבה עבד אצלם, הנטל להוכיח טענה זו באמצעות עדים ומסמכים הנראים להם רלוונטיים ומספקים.

"אם הם יבחרו שלא להעיד, יוכל התובע לשכנע את בית הדין שאין לתת לדוח החוקר משקל משמעותי, אך ודאי שהתובע אינו יכול לקבוע לנתבעים איזה עדים עליהם להביא כדי לחזק את טענותיהם".

השופטת דחתה את בקשת התובע לחייב את הנתבעים להביא עד כזה או אחר, אך היא התירה לו להזמין בעצמו חלק מהעדים, כעדים מטעמו, בתנאי שיתחייב לשאת בהוצאותיהם, וגם למסור להם - במסירות אישיות - את ההזמנה לישיבת ההוכחות בבית הדין.

"אם יבחר להזמינם", אמרה השופטת, "יוכל לחקור אותם בחקירה ראשית על עניינים הנוגעים לתביעה שכנגד שלא עלו מדוח החוקר, וכן יהיה רשאי לחקור אותם בחקירה נגדית על דברים שיוחסו להם במסגרת הדוח".