חברת רוחמה כתבה בכתב ידה על פני שישה עמודים את צוואתה, ובה פירטה במדויק למי היא מבקשת להוריש את עיזבונה לאחר פטירתה.

לא צוין מועד עריכת הצוואה כחוק. צילום המחשה: שאטרסטוק

היא הכתירה את המסמך שרשמה במילים "צוואה אחרונה", הצהירה על צלילות דעתה, הורתה וציוותה על חלוקת הרכוש שהיה לה ("דירת השיוך" שבקיבוצה, כספים בחשבונה, תכולת הדירה ועוד) בין נכדיה, ולכל אחד מהם ציוותה חלק אחר מעיזבונה.

לימים, לאחר שהלכה הסבתא המורישה לעולמה, ביקשו נכדיה להוציא לפועל את צוואתה, וכאן המקום להסבר על הצוואה ועל תהליך מימושה.

הצוואה שערכה המנוחה נקראת בחוק הירושה צוואה בכתב יד. החוק קובע כי צוואה כזו תיכתב כולה בידי המצווה, תישא תאריך כתוב בידו, ותיחתם בידו. כדי לקיים צוואה יש להגיש בקשה מתאימה לרשם לענייני ירושה, ואליה מצורפת הצוואה עצמה.

עותק מהבקשה מועבר לבדיקה ולקבלת תגובה של בא כוח היועץ המשפטי לממשלה במחלקת האפוטרופוס הכללי. במקרים רבים מסתיים ההליך במתן צו קיום צוואה בידי הרשם עצמו, ובמקרים אחרים מועברת הבקשה להחלטת בית המשפט לענייני משפחה.

מעיון בצוואת המנוחה התברר כי נפל בה פגם, שכן לא צוין בה מועד עריכת הצוואה כדרישת החוק. פגם בצוואה עלול להביא לאי־הכרה בה כתקפה, ולחוסר יכולתם של היורשים לחלק את עיזבון המנוחה בדרך שהיא ביקשה לעשות זאת.

במקרה שבו נפסלת הצוואה, מתחלק העיזבון בין היורשים לפי דין. לא בהכרח, ומובן שלא תמיד, יש חפיפה בין זכויות היורשים לפי הצוואה (הנקבעים לפי רצונו של המנוח, ושלהם הוא מצווה את עיזבונו או חלקים ממנו), לבין זכויות היורשים לפי דין (הנקבעים לפי חוק הירושה, לפי סדר קרבתם למוריש).

וכך מסתבך העניין. המנוֹחה הלכה לעולמה כשהיא אלמנה, והניחה אחריה בן יחיד. שנה לאחר מכן נפטר הבן והניח אחריו את ארבעת ילדיו (הנכדים היורשים) וכן בת־זוג (ידועה בציבור). משכך ניתן צו ירושה בעיזבון הבן שהלך לעולמו, ולפיו יורשיו הם בת־זוגו וילדיו.

ומדוע נוצר קושי? אם תיפסל הצוואה של הסבתא, יחולק עיזבונה בין יורשיו לפי דין של הבן שנפטר (בת־הזוג והילדים), ולא כפי שביקשה הסבתא המנוחה בצוואתה (חלוקה בין הנכדים בלבד).

הרשם לענייני ירושה ראה את הפגם בצוואה, והעביר את התיק להחלטת בית המשפט לענייני משפחה באשדוד.

עו"ד חובב. צילום: אלבום משפחתי

סעיף 25 לחוק הירושה מקנה לבית משפט את הסמכות לקיים צוואה גם אם נפל בה פגם, ובלבד שהוא מוצא שהתקיימו רכיבי היסוד בצוואה, ולא היה לבית המשפט ספק כי היא משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה.

באמצעות עו"ד איתן חובב מקיבוץ להב, ביקשו הנכדים שבית המשפט יקיים את הצוואה למרות הפגם שנפל בה, ופירטו והסבירו שהיא משקפת את רצונה של המנוחה.

עו"ד חובב הציג לבית המשפט לענייני משפחה תצהירים וראיות המלמדים על נסיבות עריכתה של הצוואה.

הנכדים סיפרו כי לבקשת סבתם המנוחה הם הביאו לה נוסח מקובל לעריכת צוואה, ואף זכרו כי כשבועיים לאחר מכן עדכנה אותם הסבתא כי ערכה את צוואתה בכתב ידה, חתמה עליה ומסרה אותה להם. בהתאם הם ביקשו לקבוע את חודש אוגוסט 2009 כתאריך שבו נכתבה הצוואה.

עוד הגישו הנכדים לבית המשפט את תצהירה של בת־הזוג של אביהם המנוח, שלפיו היא אינה מתנגדת למתן צו לקיום הצוואה ולקביעת הנכדים בלבד כיורשי הסבתא. עו"ד חנית מרירס, ב"כ היועץ המשפטי לממשלה במשרד האפוטרופוס הכללי, הסכימה כי בהינתן הסכמה של כל הנוגעים בדבר - אין לה התנגדות לקיום הצוואה.

השופטת עׂפרה גיא השתכנעה, ופסקה על מתן צו לקיום צוואת המנוחה מחוֹדש אוגוסט 2009, למרות הפגם אשר נפל בה בהיעדר תאריך כתיבתה.