החברות הן יעד איכותי להשקעה. אורנשטיין

הרווח הנקי הכולל של החברות הקיבוציות הציבוריות זינק ב-22% במהלך 2016, והסתכם ב-613 מיליון שקל - כך עולה מניתוח הדו"חות הכספיים שהוכן על ידי שמעון זילס. עוד עולה מהנתונים כי שווי השוק של החברות גדל ב-31% והסתכם ב-8.6 מיליארד שקל, לעומת 6.5 מיליארד שקל אשתקד.

נתוני הסיכום מראים גם שהמפעלים הקיבוציים העבירו קרוב למחצית מהרווח הנקי כדיבידנד לבעלים ולמחזיקי המניות מהציבור. שיעור הרווחיות הממוצע של המפעלים הוא 6.7% מההכנסות, ואילו התשואה הממוצעת של המפעלים הקיבוציים הציבוריים היא 13% מההון.

המפעלים הקיבוציים הציבוריים הגדולים ביותר לפי שווי השוק הם מיטרוניקס, פלסאון, ארד דליה, רבל, מעברות, פלרם, שמיר, גן שמואל ועלבד.

מנכ"ל איגוד התעשייה הקיבוצית, אודי אורנשטיין, אמר שהחברות הקיבוציות מוכיחות שהן יעד איכותי להשקעה של כספי ציבור עם צמיחה יציבה בתחומי פעילות שזוכים לביקוש ולתשלום נדיב של דיבידנדים מתוך הרווחים.

"האמון של בעלי המניות בא לידי ביטוי בעליה החדה בשוויין של החברות בשנה החולפת, הרבה מעבר למדדים הרגילים בבורסה", דברי אורנשטיין.