בדרך לשינוי תקנון הקיבוץ בשפיים משיתופי למתחדש, צריך להשיג את הרוב הדרוש לתיקון, שהוא 75 אחוזים ממספר המצביעים, ובלבד שהם לכל הפחות שני שלישים ממספר החברים בקיבוץ. מדובר במטלה לא פשוטה, בעיקר כשמדובר בכ־800 חברים (שמתוכם יש השוהים בבית סיעודי).

לאחר שלוש הצבעות שבהן כשל הקיבוץ בהעברת השינויים בתקנון, הוא פנה לרשם האגודות השיתופיות וביקש את אישורו לשינוי התקנון ברוב מופחת. תקנות היסוד של האגודות השיתופיות מתירות לרשם לאשר תיקון תקנון ברוב של שני שלישים בלבד מקולות המצביעים, וזאת אם הוגשה לאישורו המוקדם הצעת תיקון לתקנות האגודה.

שפיים. הקיבוץ פנה לרשם לאחר שלוש הצבעות שבהן כשל בהעברת השינוי (צילום: מאיר פרטוש)

שפיים פנה לרשם, ולאחר שיקול ובחינה אישר הרשם תיקון ברוב מופחת.
אחד החברים עתר לבית המשפט המחוזי לעניינים מנהליים בירושלים, ובאמצעות עו"ד טלי טריינין־גורן ביקש צו ביניים שיאסור על הקיבוץ לכנס את אספת החברים לצורך תיקון התקנון. 

בין השאר טען החבר כי על רשם האגודות, שיוצג באמצעות עו"ד אורי קידר (פרקליטות מחוז ירושלים), הייתה החובה לשמוע את טענות החברים קודם שנתן את אישורו המוקדם לשינוי התקנון ברוב מופחת. החבר דרש גם להפסיק לבצע פעולות הנוגעות לכספי איזונים וקיזוזים שהקיבוץ מבצע לטענתו אל מול זכויות ותק וזכות לדיבידנדים מפירות נכסים.

"יש ספק של ממש אם לכל חבר עומדת זכות טיעון אישית כלפי הרשם, קודם מתן האישור המוקדם", אמר השופט עודד שחם. "השיקולים המפורטים בהחלטת הרשם, והמקרים המצומצמים שבהם בית המשפט מתערב בהחלטותיו, נוטים לכרסם בסיכויי ההצלחה של ההליך". עוד העלה השופט ספק בדבר סמכותו של בית המשפט המנהלי להוציא צו במישרין כנגד הקיבוץ, כבקשת החבר, וציין כי ייתכן שהסמכות לכך נתונה בכלל בידי ערכאה שיפוטית אחרת.

השופט קיבל את עמדת הקיבוץ, שטען - באמצעות עו"ד יצחק פינק ("לאמעי, סידר, רהט, צידון, פינק") - שהתכנסות האספה וקבלת ההחלטה אינן יוצרות מצב דברים בלתי הפיך. "גם אם יתוקן התקנון", אמר השופט, "אין מדובר בסוף פסוק, ותהיה פתוחה הדרך לתקוף את התיקון לתקנון".

עו"ד איציק פינק. התכנסות האספה וקבלת ההחלטה אינן יוצרות מצב דברים בלתי הפיך (צילום: אלבום פרטי)

סוף דבר, השופט דחה את הבקשה להוצאת צו ביניים כנגד כינוס האספה.
הקיבוץ, אגב, כבר קיים אספה לצורך תיקון התקנון. כ־85 אחוזים ממספר המצביעים תמכו בתיקון (יותר מהרוב המופחת שאישר הרשם), והיו חסרים שני קולות בלבד כדי להשיג את הרוב של שני שלישים ממספר החברים בקיבוץ כקבוע בתקנון. המשמעות: שינוי התקנון עבר בהצבעה בעקבות אישורו המוקדם של הרשם.