לשופט קיים מעמד ייחודי בקהילה. כדי שיהיה לה אמון בשופט, חשוב שהוא יקפיד וישמור על מעמד של עצמאות ושל אי־תלות. משכך, הוא מחויב בנורמות התנהגות ייחודיות הן בשבתו על כס המשפט והן מחוצה לו. "שופט הוא אדם - בראש ובראשונה הוא אדם - ואולם בשעה שניאות להטיל על שכמו נטל של שיפוט, ממילא חִייב עצמו בחובות ובנטלים של חבר הרשות השופטת" (מתוך כללי האתיקה לשופטים).

משימת השיפוט. להקפיד על מעמד של אי־תלות | צילום המחשה: שאטרסטוק

איך תנהג שופטת, חברת קיבוץ, המבקשת להיות מעורבת ולהשפיע בקיבוצה? ראו את הסיפור הזה שפרסמה ועדת האתיקה של השופטים.

השופטת האמורה מתגוררת בקיבוץ מופרט המוסיף לשמור על היבטים שיתופיים מסוימים. החלטות מרכזיות בקיבוץ בנוגע לקהילה מתקבלות בהצבעה בקלפי. בעקבות הצבעה שנערכה בקיבוץ, התעוררה לאחרונה מחלוקת בקרב חברי הקיבוץ.

על רקע זה, החלה בקיבוץ התארגנות שתכליתה להביא את הנושא לדיון מחודש באסיפת הקיבוץ. לצורך כך, בהתאם לתקנון הקיבוץ, יש צורך בחתימות של אחוז מסוים מחברי הקיבוץ. בהתאם לכך הוכנה עצומה, והחברים הוזמנו לחתום עליה, כדי לאסוף את מספר החתימות הנדרש ולהביא את הנושא לדיון מחודש באסיפה.

"האם יכולה השופטת לצרף את חתימתה לאלה הקוראים לקיים דיון מחודש באסיפת הקיבוץ?" שאלה השופטת את ועדת האתיקה. היא הסבירה כי במצב כזה, שבו אוספים חתימות, כל קול הוא משמעותי, מה גם שהסוגיה נוגעת אישית לה ולמשפחתה.

השופטת, כחברת קיבוץ, בחרה במודל חיים קיבוצי שמחייב השתתפות בהליכים פנימיים, תיארה ועדת האתיקה. החתימה הנדרשת היא של השופטת עצמה, באופן שאדם אחר אינו יכול לחתום במקומה, ואין מדובר בנטילת חלק פעיל מצד השופטת במחלוקת הפנים קיבוצית מעבר לעצם החתימה. לדעת הוועדה, אין מניעה אתית שהשופטת תחתום על המסמך, אך כמובן שעליה לייצג בכך את עניינה שלה בלבד, ולהימנע מעשיית שימוש בתוארה השיפוטי או בציון היותה שופטת.

במקרה אחר שהובא לפני ועדת האתיקה, סיפר שופט שהוא חבר ותושב קיבוץ, כי הוא מנגן בכלי מוזיקלי זה שנים רבות ועוסק במוזיקה כחלק מאורחות חייו. בעבר ניגן באירועים שונים של הקיבוץ. בפנייתו לוועדה הוא תיאר שהתבקש לנגן כמה שירי חימום, עם עוד חברי קיבוץ, לפני הופעתה של זמרת כלשהי בקיבוץ. האירוע תוקצב על ידי ועדת התרבות של הקיבוץ, והחברים יחויבו בחיוב פנימי דרך תקציבם בסכום סמלי של 20 שקלים. באירוע יהיו חברי קיבוץ ואורחיהם (חברים ובני משפחה). הנגנים, ובהם השופט הנגן, אינם מקבלים תמורה בעד השתתפותם, ובוודאי לא תצוין עובדת היותו של אחד הנגנים שופט.

ועדת האתיקה פסקה כי בהתחשב בכך שהשופט הוא חבר הקיבוץ, וכי מדובר בקטע קצר לפני הופעה בהשתתפות נגנים אחרים, וכן שההופעה תתקיים בקיבוץ שבו מתגורר השופט ומיועדת לחברי הקיבוץ (ומוזמניהם, שיהיו מיעוט בקהל) - אין מניעה להשתתפות השופט בנגינה.