אייל. האם החבר חויב חיוב יתר במס קהילה? | צילום ארכיון: גיל שגיא

קיבוץ התובע חבר בבית המשפט כדי שזה ישלם חוב כספי אינו חזון נפרץ. כרטסת החבר בקיבוץ משקפת לרוב את ההתחשבנות הפנימית, והיא ראיה לכך שהקיבוץ תומך בה את תביעתו, שכן הסכומים בה הם "קצובים". דרך מהירה לתבוע סכום "קצוב" (הניתן לחישוב אריתמטי פשוט, ללא שומה או הערכה), ואשר יש לתובע ראיות בכתב להוכחת החוב, היא באמצעות הליך משפטי הקרוי "סדר דין מקוצר". בדרך זו אין לנתבע זכות מוקנית להגיש כתב הגנה, אלא עליו לבקש מבית המשפט רשות להתגונן, שאלמלא כן יקבל כנגדו פסק דין לתשלום החוב.


באמצעות עו"ד רזיאל גסלר הגיש קיבוץ אייל תביעה בסך 555 אלף שקלים כנגד חבר הקיבוץ, והיא כוללת שורה של סכומים שלטענת הקיבוץ חייב החבר: תקציב אישי (כ־61 אלף שקלים); חוב בגין הלוואה (כ־74 אלף שקלים); בניית בית החבר בקיבוץ (כ־44 אלף שקלים); אי־הפקדה לקרן פנסיה (כ־183 אלף שקלים); אי־תשלום מזונות לילדים המתגוררים בקיבוץ (216 אלף שקלים). מסכומים אלה הכיר הקיבוץ בחוב שלו כלפי החבר בכדי 23 אלף שקלים שיש לקזזם מהחוב.


השופט אלדד נבו מבית משפט השלום בכפר סבא אמר כי רכיבי התביעה בקשר עם בניית הבית, קרן פנסיה ואי־תשלום מזונות הם חובות שהוכחתם דורשת שמיעת ראיות באשר לזכותו של הקיבוץ לתשלומים אלה ובנוגע לגובה החוב הנטען. משכך, הוא נתן לחבר רשות להתגונן מפני חובות אלה.


באשר לחוב השוטף בתקציב האישי של החבר בקיבוץ ולחוב ההלוואה, הסביר החבר, באמצעות עו"ד ישי בית־און, שכרטסת התקציב האישי מנוהלת ללא פיקוח, והוצגה ללא חתימת רואה חשבון. היא כוללת חיובים שגויים ואינה כוללת הפקדות וזיכויים שונים שהגיעו לו במהלך השנים. עוד הוא אמר כי חויב חיוב יתר במס קהילה, וכי חויב בהוצאות משפחתיות מלאות אף על פי שהתגרש לפני שנים. "אם כך", תהה השופט, "הכיצד הסכים החבר לקבל הלוואה שסכומה נועד לכיסוי החוב שהיה קיים בחשבונו בעת ההיא ללא כל מחאה? החבר לא עמד בהחזרי ההלוואה", הוסיף השופט, "ולא שילם את חובו השוטף כפי שהתחייב".


"טענות החבר כלפי חובות אלו אינן מבוססות על ראיות, ואין בהן מענה לאי־תשלום החזרי ההלוואה", תיאר השופט, והוסיף שאולי היה מקום שלא לתת גם באשר לחובות אלו רשות להתגונן (שאז המשמעות היא פסיקה מיידית לתשלום החוב). עם זאת, כדי שלא לחסום את החבר מהאפשרות להביא ראיות לביסוס טענותיו, העניק השופט לחבר את ההזדמנות להתגונן מפני רכיבי תביעה אלה, אך בתנאי שיפקיד בקופת בית המשפט 75 אלף שקלים (להבטחת תשלום החוב אם ייכשל בהגנתו). "זהו אכן סכום משמעותי", הסביר השופט, "אך הוא נקבע כביטוי לחולשת טענותיו של החבר אל מול גובה התביעה ברכיבים אלו".
הדיון יימשך בקיץ הקרוב.