מזג האוויר שהופך לקיצוני יותר ויותר, הגשמים המאוחרים ואירועי סערה וברד גרמו בשנה החולפת נזק עצום לגידולים החקלאיים.

מזג אוויר קיצוני יותר ויותר. גידולי תות שדה שהוצפו, צילום: מעריכי קנט

מסיכום נתוני קנט, קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, עולה כי היקף הפיצויים לחקלאים בגין נזקי מזג האוויר עמד בשנת 2018 על למעלה מ-250 מיליון שקלים. מדובר בזינוק של כ-25 אחוזים בהיקף הנזקים לעומת שנת 2017. על פי נתוני קנט, בשנת 2017 שילמה קנט למגדלים השונים כ-200 מיליון שקלים.

מהנתונים עולה עוד כי במהלך השנה החולפת התקבלו בקנט למעלה מ-10,000 דיווחים של חקלאים על נזקים שנגרמו לגידולים השונים. יצוין כי מדובר בפגעי מזג אוויר בלבד.

בקנט אומרים היום כי השנה החולפת היא עדות נוספת לכך שמזג האוויר הופך לקיצוני יותר, לבלתי צפוי ומאופיין באירועים נקודתיים ועוצמתיים מאוד המסבים לחקלאות נזקים כבדים בזמן קצר, כשבמספר אירועי הנזק לא נרשם גידול ביחס לשנת 2017 אולם היקף הנזק שנגרם, בממוצע, מכל אירוע היה גבוה יותר. הצפי הוא שמזג האוויר הקיצוני אף יחמיר בשנים הקרובות.

בקנט מדגישים כי בשל אופיים של נזקי מזג האוויר לגידולים, את חלק מהנזקים הגורמים לחוסר יבול ניתן יהיה לאמוד רק במהלך שנת 2019.

על פי סיכום נתוני קנט, למעלה מ-4,800 הודעות על נזקים התקבלו ממגדלים בצפון הארץ, למעלה מ-2,600 ממגדלים באזור המרכז וכ-2,800 התקבלו על נזקים שנגרמו לחקלאים בדרום הארץ.

ומי הענפים שספגו את הנזקים הכבדים ביותר בשנה החולפת?

על פי נתוני קנט, מספר הנזקים הגדול ביותר נגרם לגידולי הפירות (כ-2,750 דיווחי נזקי מזג אוויר) בעיקר לגידולי תפוח עץ, מנגו, דובדבן, שזיף, נקטרינה, אפרסק, אגס ותמר. היקף הפיצויים שתשלם קנט למגדלי הפירות עמד בשנת 2018 על כ-63 מיליון שקלים.

בענף הירקות התקבלו בקנט כ-2,400 דיווחי נזק בעיקר לגידולי העגבניות, בצל, אבטיח ושעועית. בסך הכל תשלם קנט למגדלי הירקות למעלה מ-53 מיליון שקלים בשנה החולפת.

היקפי נזקים משמעותי נרשם גם לגידולי הפלחה (כ-30 מיליון שקלים) ההדרים (כ-14 מיליון), האבוקדו (כ-11 מיליון). גם מגדלי בעלי החיים החקלאיים כגון עופות, בקר ומדגה ספגו בשנה החולפת נזקים כבדים בהיקפים של למעלה מ-70 מיליון שקלים, בעיקר עקב תמותה ממחלות שונות.

לדברי שמוליק תורג'מן, מנכ"ל קנט, שינויי האקלים הביאו לכך שחל שינוי משמעותי באופי הנזקים ובעוצמתם. "מזג האוויר הופך לקיצוני יותר, לבלתי צפוי ומאופיין באירועים נקודתיים ועוצמתיים מאוד המסבים לחקלאות נזקים כבדים בזמן קצר, כשהצפי הוא שתופעות אלה יחמירו בעתיד.

"לחקלאי כמעט ואין יכולת להתמודד עם שינויים אלה אלא רק עם הנזקים הכלכליים שמסבים נזקים אלה. גם למדינה יש אינטרס לתת לחקלאים מענה לנזקי מזג האוויר באמצעות הביטוח. בכך המדינה מבטיחה לכלל האוכלוסייה בארץ אספקה רציפה ויציבה של תוצרת חקלאית ומזון טרי, במחירים סבירים".