לטענת היורשים הם זכאים מתוקף החלטות הקיבוץ ותקנונו, לתשלום בגין דירת המגורים בה התגוררה המורישה, תשלום בגין שנות הוותק שנצברו והקצאת מגרש ריק עבורם. ואולם, לטענת היורשים, הקיבוץ בשורה של החלטות שהתקבלו התנה את מימוש הזכויות הנ"ל בשורה של תנאים, שרק לאחר התקיימותם יוכלו היורשים לממש את הזכויות.

לטענת היורשים, הקיבוץ נמנע בפועל מלקדם את התנאים שנקבעו למימוש הזכויות, ומציע להם תחת זאת פיצוי כספי  מיידי אך נמוך משמעותית משווי הזכויות האמיתי.

בנוסף טוענים היורשים, כי הקיבוץ לא חושף בפניהם את התמונה המלאה ביחס לתהליכים שמתרחשים בקיבוץ הקשורים לקיום התנאים שיביאו למימוש הזכויות, ובכך מונע מהם למעשה את האפשרות לדעת איך ומתי הם יוכלו לממש את הזכויות.

עורך דין אלון אוסט, מייצג את היורשים. יח"צ

באמצעות עורך דין אלון אוסט פנו היורשים  לקיבוץ  בדרישה לפעול ללא דיחוי ולמלא אחר התנאים שנקבעו כדי לאפשר להם לממש את מלוא זכויותיהם בירושת אמם, וכן לחשוף בפניהם ולספק להם מידע עדכני ומלא ביחס לסטטוס התהליכים המתרחשים בקיבוץ הקשורים במימוש התנאים שיאפשרו את מימוש הזכויות. מדובר בסכסוך משפטי שמצוי בראשיתו.