התחלת יחסי עבודה, וגם סיומם, כרוכים בהקפדה על קיום הליכים סדורים, ובהם בין השאר מסירת הודעה לעובד בדבר תנאי העסקתו (בתוך 30 יום מעת תחילת ההעסקה), הודעה מוקדמת לפיטורים ושימוע לפני פיטורים (בעת סיום יחסי ההעסקה). למעסיק ישנן חובות שהפרתן עלולה לעלות לו בתשלום פיצויים, אך גם העובד מחויב בשיתוף פעולה כדי לאפשר את ביצוע ההליכים הללו.

האגודה השיתופית "אוכל ביתי ניר עציון" (מהמושב השיתופי ניר עציון) מספקת ארוחות לארגונים ולמפעלים. בעקבות שינוי מבני היא פיטרה את מנהל השירות שלה באחד האזורים.

אכל אותה. העובד התחמק משימוע | צילום המחשה: שאטרסטוק

העובד, באמצעות עו"ד דניאל כהן, טען בתביעה שהגיש לבית הדין לעבודה בבאר שבע, שהגם שנחתם בינו לאגודה הנתבעת חוזה עבודה אישי, עותק החוזה לא נמסר לידיו ביום החתימה אלא רק לאחר פיטוריו (כשביקש את החוזה). לדבריו, זו הפרה של הוראות "חוק הודעה לעובד", ותבע פיצוי של 15 אלף שקלים. "לא הוכח", אמר בית הדין, "שהאגודה מסרה לעובד התובע באופן אישי עותק מהסכם, אם כי היא טענה ששלחה לו. לתובע לא נגרם כל נזק, כי תנאי העבודה היו ידועים לו והצדדים פעלו לפיהם", הוסיף בית הדין, ופסק לשלם לתובע פיצוי של אלף שקלים בלבד.

התובע סיפר שלא התייצב לשימוע בשל מחלתו, וכי בוצע לו שימוע טלפוני. משכך, הוא תבע 140 אלף שקלים פיצוי בעד פיטורים ללא שימוע ושלא כדין. האגודה, באמצעות מר איתן אגמון, הסבירה שפעלה כדין, וסיפרה שביום קבלת הזימון לשימוע פנה התובע בשעות אחר הצהריים לרופא והוציא אישורי מחלה.

"מחלת התובע החלה למחרת היום שבו הוא קיבל הזמנה לשימוע", מצא בית הדין. "האגודה הציעה לתובע מועד לשימוע בניר עציון או בתל אביב, אך התובע סירב לכך. התובע הסכים לשיחת שימוע טלפונית, ובה נמסר לו שהחברה מסיימת את פעילותה באזור שבו פעל התובע, ובהיעדר תפקיד אחר להציע לו, קיימת כוונה להפסיק את עבודתו".

בית הדין התרשם מהתנהלות התובע ומהשיחות שהקליט, הבין שהוא היה מודע לסיבה לשימוע, ושיציאתו לחופשת מחלה מייד לאחר קבלת הזימון לשימוע נעשתה כדי למקסם את הזכויות הכספיות תוך כדי ניצול ימי המחלה שצבר, בניסיון לעכב את עריכת השימוע ככל שניתן. "בכך יש חוסר תום לב", הוסיף בית הדין, "והרושם שעלה מהשיחות המוקלטות הוא שהתובע ניסה לבנות תיק לצורך הגשת תביעה".

"האגודה הודתה שנפלו ליקויים בהליך הפיטורים, אך יש צדק בטענתה", אמרה השופטת יעל אנגלברג־שׁהם, "כי להתנהלות התובע היתה תרומה מכרעת לשיבוש ההליך. התובע סירב לכל הצעה להגיע לשימוע בכל מקום שהוצע לו, והתחמק ממימוש שיחת השימוע. לפיכך, לא נפגעה זכות הטיעון שלו, ואין הוא זכאי לפיצוי בגין פיטורים שלא כדין".

בית הדין חייב את האגודה לשלם לתובע הפרשי פנסיה ותגמולים, ולהשלים תשלום חלף הודעה מוקדמת, אך דחה את תביעת העובד לשי לחג הפסח (שכן הוא פוטר שלושה שבועות קודם לכן), ואת תביעתו לפיצוי של 5,000 שקלים בגין כך שתלוש שכר אחד לא נמסר לו במועד. "התלושים נשלחו מדי חודש בחודשו", אמרה השופטת, "וככל שאירעה, אם בכלל, תקלה במסירת תלוש מסוים, אין הצדקה לחיוב בפיצוי, שכן האגודה לא פעלה במכוון שלא להמציא את התלוש לתובע".
התובע הגיש תביעה העולה על 250 אלף שקלים, ונפסקו לו 9,327 שקלים בלבד. "משמצאנו כי התנהלות התובע בסיום יחסי העבודה, וכן תביעתו זו, נגועים בחוסר תום לב, על התובע לשאת בהוצאות המשפט של הנתבעת בסך 15 אלף שקלים".