מה הסעד העומד לחברת קיבוץ שלא זכתה במכרז שהתקיים בקיבוצה לאכלוס דירה? לפני כמה חודשים פנתה חברת גבע, גרושה ואם לשלושה, לבית משפט השלום בנצרת וביקשה להצהיר כי היא הזוכה במכרז שהתקיים בקרב חברי הקיבוץ לאכלוס דירה שהתפנתה, וכי היא הזכאית לעבור לדירה זו, ולא משפחה אחרת שזכתה במכרז. עוד היא ביקשה מבית המשפט להוציא צו המונע את כניסת המשפחה הזוכה לדירה.

צילום המחשה: שאטרסטוק

באמצעות פרקליטיה, עורכי הדין ארי וייסלר ויגאל גאגין, סיפרה החברה שלאחר גירושיה אילץ אותה הקיבוץ לוותר על בית שנבנה עבור משפחתה, והיא הועברה לדירה בקומה שנייה בשיכון. לדבריה, בשל גירושיה היא סובלת מאפליה בקבלת דירה. לטענתה, הגם שהיא זו שצריכה היתה לזכות במכרז, ועדת המכרזים העדיפה משפחה אחרת על פניה בנימוקים מפלים ובלתי חוקיים. "הקיבוץ", התרעמה החברה, "ביקש להכתיב לי הליך בוררות מבלי לממן את הוצאות הייצוג המשפטי שלי, הוצאות שבהן אין באפשרותי לשאת. המפקחת האזורית של רשם האגודות הודיעה, בתשובה לפנייה אליה, שאין בכוונתה להתערב בסכסוך. משכך נותר בית המשפט מקום מפלטי האחרון כדי למנוע את מעבר המשפחה האחרת לדירה".

בבית המשפט הסבירה החברה שאין מדובר במכרז במובנו הקלסי, אלא בזכאות של חבר קיבוץ להיכנס לדירה לפי קריטרויונים מסוימים. הקיבוץ, באמצעות פרקליטיו יואב שימשי ורפאל בן־חיים (שלמה כהן ושות'), טען כי לפי תקנון הקיבוץ יש לברר את הסכסוך בהליכי גישור ובוררות.

השופט אלעד טל הסביר כי בית משפט יתערב בהחלטות מוסדות הקיבוץ רק כשהן עומדות בניגוד לתקנון הקיבוץ, עקרונות הצדק הטבעי, עקרונות הסבירות ותום הלב, כללי השוויון ועקרון כבוד האדם. "לפי תקנון גבע", הבהיר השופט, "סכסוך שבין הקיבוץ ובין חבר הקיבוץ שלא יוּשב באמצעות המוסדות הפנימיים - יבורר בהליך גישור ופישור. לא צלח הליך הגישור, יימסר הסכסוך להכרעת בורר שזהותו תיקבע בהסכמה בין הצדדים. לא הושגה הסכמה כזו, יימסר הסכסוך למוסד לבוררות ולגישור של התנועה הקיבוצית. על החברה היה למצות את כל הליכי בירור הסכסוך בנוגע לדירה טרם פנייתה לבית המשפט, שאחרת זו הפרה של תקנון הקיבוץ.

"לפי תקנות האגודות השיתופיות", המשיך השופט, "כאשר הקיבוץ בוחר להיות מיוצג בהליך הבוררות על ידי עורך דין, או שסירב לקיים בוררות כקבוע בתקנונו, עליו להשתתף בהוצאות הייצוג המשפטי של החבר בבוררות או בבית המשפט. אך הקיבוץ הסביר שהטעם לכך שלא התקיים הליך בוררות הוא כי לא הושגה הסכמה באשר לזהות הבורר, וכי הקיבוץ מעוניין שהליך הבוררות יתנהל בלי עורכי דין, שאז אין עליו חובה לשאת בעלויות הייצוג של החברה".

השופט דחה את התביעה שהגישה החברה ואת בקשתה לצו מניעה זמני כנגד כניסת המשפחה שזכתה במכרז. "תקיפת החלטת הקיבוץ בעניין המכרז אינה אמורה להיות מוכרעת בבית המשפט", הוסיף השופט, "אלא לפי תהליך יישוב הסכסוכים הקבוע בתקנון. החברה רשאית להגיש בקשה לקיבוץ לשאת בהוצאותיה המשפטיות".

החברה לא השלימה עם החלטת בית משפט השלום, וערערה לבית המשפט המחוזי בנצרת. שופטי הערעור - אברהם אברהם, אילונה אריאלי ותמר נסים־שי - הבהירו לחברה שהם לא יתערבו בהחלטת בית משפט השלום, ושעליה ללכת במתווה הקבוע בתקנון הקיבוץ. החברה המערערת משכה את הערעור. לאחרונה החלו ההליכים לבירור הסכסוך במוסד לבוררות ולגישור של התנועה הקיבוצית.

עו"ד יואב שימשי. צילום: אלבום פרטי