משרד החינוך פרסם השבוע את רשימת בתי הספר המצטיינים לשנת הלימודים תשע"ח. מתוך 292 התיכונים שזכו בתואר הודות להישגים ערכיים, חברתיים ולימודיים - 45 מסגרות הן מהקיבוצים ומכפרי הנוער. עובדי ההוראה בבתי הספר הזוכים יתוגמלו בסכום שינוע בין 8,000-3,000 שקלים.

חלק מערכי היסוד. בית ירח, צילום: שרון שדה

בין הזוכים: ימין אורד (ניר עציון), קריית יערים, מקיף כרמל זבולון (יגור), מקיף מעין שחר (עין החורש), מקיף שער הנגב (ניר עם), אופק (עברון), צפית (כפר מנחם), נופי הבשור (מגן), מקיף חוף הכרמל (מעגן מיכאל), בית ירח (כינרת), הרב־תחומי עין חרוד, תיכון אזורי מגידו (עין השופט), מקיף מבואות עירון ומקיף גוונים (עין שמר), מקיף שקמה (יד מרדכי) ומעלה שחרות (יטבתה).

בין המדדים שבחן משרד החינוך היו אחוז הזכאות לבגרות, אחוז ההצטיינות במבחני הבגרות, מידת השיפור, מניעת נשירה, קליטת תלמידי חינוך מיוחד, גיוס לצה"ל ושירות אזרחי.

במינהל לחינוך התיישבותי מציינים כי הפרס ניתן למסגרות חינוך שחוללו את השיפור הגדול ביותר ביחס לשנת הלימודים הקודמת, אך מדגישים כי ישנן מסגרות חינוך רבות נוספות המצליחות לשמר בעקביות את ההישגים הללו.

לכן בשנה זו הן לא נכללו ברשימה, אולם גם הן מצטיינות. כמו כן, במינהל מוקירים את צוותי החינוך בפנימיות ובחטיבות הביניים, ומציינים שהשקעתם החינוכית מניחה את המסד להישגים המרשימים בחטיבות העליונות שנבחרו כמצטיינות.

אילנה נולמן, מנהלת המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער: "אנו גאים במנהיגים ובאנשי החינוך של בתי ספר מצטיינים אלו, שמימשו הלכה למעשה חינוך למצוינות ולערכים עם דעת.

"מעבר לעלייה המשמעותית בהישגי התלמידים ובהעמקת מעורבותם החברתית בקהילה, שיעורי הנשירה במוסדות חינוך אלו נמוכים ביותר. זהו מסר חינוכי־ערכי ראשון במעלה, המוכיח אמונה של הסגל בתלמידים, נחישות ואהבה. ישר כוח וכל הכבוד!"

שר החינוך נפתלי בנט: ״אני גאה לעמוד בראש מערכת שאלו הם אנשיה. הפרס הוא רק סמל לדבר החשוב באמת: כברת הדרך המשמעותית שעשו בתי הספר המצטיינים. ההשקעה והמאמץ עבור כל תלמידה ותלמיד הם תמצית מלאכת החינוך".

בשנת הלימודים שעברה נכללו בסך הכל 733 חטיבות עליונות שעמדו בתנאי הסף, ומתוכן זכו בתגמול 292 חטיבות. 57.2 אחוזים מתוכן הן חטיבות במגזר היהודי־ממלכתי, 27.7 אחוזים ממלכתי־דתי, 8.9 אחוזים מהחינוך הערבי, 3.8 אחוזים מהחינוך החרדי, 1.7 אחוז מהחינוך הדרוזי, ו־1 אחוז מהחינוך הבדואי.

בשש השנים האחרונות, מאז תחילת המיזם, זכו בסך הכל 681 חטיבות עליונות בתגמול לפחות פעם אחת (53 אחוזים מסך כל בתי הספר).

כמו כן, מתוך הזוכים של השנה, חטיבה עליונה אחת זכתה שש שנים ברציפות (על־יסודי למדעים דרכא שבירכא), שמונה חטיבות עליונות זכו בתגמול חמש פעמים, חמש חטיבות עליונות זכו ארבע פעמים רצופות, ו־43 זכו בפעם הראשונה.

זו הפעם השנייה בשלוש השנים האחרונות שבה נמנה בית הספר בית ירח בין הזוכים. "המצוינות היא חלק מערכי היסוד", אמר שרון שדה מנהל בית הספר. "לתפיסתנו, המצוינות הנה חתירה לשיפור מתמיד הן של הצוות החינוכי והן של התלמידים.

"אנו שמים דגש על פעילות חברתית-ערכית ענפה ומגוונת, על טיפוח תחושת השייכות של מגוון התלמידים והאוכלוסיות השונות בבית הספר וכל זאת בשילוב למידה משמעותית ומאתגרת במגוון רחב של תחומי דעת. אנו פועלים מתוך אהבה גדולה לתלמידים, לבית הספר ולעשייה החינוכית וזה מבחינתי המפתח האמיתי להצלחה".

בגלבוע הביעו שביעות רצון רבה לנוכח הישגי שני בתי הספר של המועצה (הרב־תחומי עמל עמק חרוד, ובית הספר ניר העמק), שנכללו ברשימה המכובדת של בתי הספר התיכונים המצטיינים.

יאיר ילובסקי, ראש מינהל החינוך בגלבוע: "ברוח החזון החינוכי בגלבוע ועידוד המצוינות, אנו עושים מאמצים ניכרים כדי לקדם ולטפח את תלמידינו, ואני מודה לצוותים החינוכיים ולתלמידים. ברור לנו שהשקעה בחינוך היא הדרך היחידה להתקדם, לכן לא נעצור לרגע ולא נסתפק בבשורות השנה. אנו מאמינים בעבודה קשה ובתהליכי עומק, וכך נמשיך לעשות".

מנהלת בית חינוך אופק (עברון) אורית קטן, שגם הוא בין המצטיינים האמרה: "בבית הספר רואים במצוינות לימודית, חברתית וערכית דרך חיים. הציר המרכזי של בית החינוך הוא הקשר המשמעותי בין החניכים למבוגרים.

"ההשקעה הרבה, שמתחילה בחטיבת הביניים, מבססת את היסודות למצוינות בחטיבה העליונה. הכל בזכות צוות מורים ומחנכים המשקיע בכל חניך וחניכה באמונה, בנחישות ובאהבה".