הצלחה נוספת נרשמה למועצה האזורית עמק יזרעאל במסגרת המאבק על סוגיית הקמת שדה תעופה נוסף. בפגישה שהתקיימה עם יו"ר המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, זאב בילסקי, החליט האחרון לתמוך במהלך שלא להקים את השדה ברמת דוד.

רוח גבית. בצר (מימין) ובילסקי בפגישה

את הפגישה, שמטרתה לבחון את החלופות הנבדקות למיקום שדה התעופה, יזמה המועצה האזורית עמק יזרעאל. נכחו בה ראש המועצה אייל בצר וסגנו עידו דורי, ובמהלכה הביע בילסקי תמיכתה בחלופת נבטים כמיקום המועדף לשדה הנוסף.

השלושה דנו בפגישה גם בחסם העיקרי שנותר למהלך ומעכב כעת את חלופת נבטים, והוא התנגדות משרד הביטחון וחיל האוויר.

"שמחנו להיווכח כי יו"ר המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, האמונה על בחינת החלופות למיקומו של שדה התעופה, גם כן תומך בחלופת נבטים כבחירה הנכונה והנבונה", אמר בצר, המכהן כיו"ר "פורום העמק" המאגד את ראשי הרשויות באזור למאבק בהקמת שדה התעופה.

"בפגישה קיבלנו ממנו רוח גבית ותמיכה נוספת בצדקת דרכנו. המועצה האזורית עמק יזרעאל ושותפיה למאבק ימשיכו לעשות כל מאמץ, בכל הערוצים הנדרשים, להסרת חלופת רמת דוד מהשולחן לאלתר".

עוד הוסיף בצר כי בעמק ימשיכו לעשות כל מאמץ, בסיוע קצינים בכירים בחיל האוויר בעבר ובהווה, גם להסרת התנגדות חיל האוויר ומשרד הביטחון לחלופת נבטים ולקידום הבחירה באתר זה כמיקום הנבחר.