התנועה הקיבוצית והקיבוץ הדתי החלו בקמפיין לחברות ולחברי הקיבוצים במטרה להגדיל את הכוח של הקיבוצניקים בקרב מקבלי ההחלטות במדינה, על ידי התפקדות לכלל המפלגות הציוניות והדמוקרטיות משמאל ומימין.

לחזור למוקדי קבלת ההחלטות אחרי הבחירות. צילום: דנה קופל

לדברי התנועות מטרת הקמפיין היא אחת: להחזיר את הקיבוצניקים אל מוקדי קבלת ההחלטות, ולהגביר את המעורבות הקיבוצית בחברה הישראלית על ידי התפקדות רבה ככל הניתן של חברות וחברים מהתנועה הקיבוצית ומהקיבוץ הדתי למפלגות השונות.

בתנועה הקיבוצית מדגישים כי קמפיין ההתפקדות הוא בעל חשיבות גדולה לחברים, במיוחד לאור האיומים והמשברים הניצבים לפתחן של התנועות הקיבוציות: הקפאת בניה ומאבק מול רשות מקרקעי ישראל, הגנה וחיזוק החקלאות הישראלית ובכלל זה מאבק חוק המים, משק החלב ועוד, רפורמת קרקעות והמאבק בוותמ"לים, ומעל הכל: שמירת הצביון והייחודיות של הקיבוץ כדרך חיים לגיטימית וייחודית במדינת ישראל.

הקמפיין יכלול מודעות בעיתונות הקיבוצית, באתר התנועות הקיבוציות ובעמוד הפייסבוק של התנועה. "הקיבוצים גדולים מאי פעם במספר תושביהם, במספר חבריהם וגם במספר ילדיהם. הצמיחה נמשכת ומספר הנפשות החיות בקיבוצים גדל באופן מתמיד", אמר מזכ"ל התנועה הקיבוצית, ניר מאיר.

"יש בכך הבעת אמון ברורה של החברים בקיבוציהם, בערכי התנועה הקיבוצית ובאורח החיים הקיבוצי. גם בהיבט הכלכלי מראים רוב האינדיקאטורים על המשך ההתאוששות והצמיחה.

"כיום אין פרופורציה בין החשיבות של הקיבוצים כחלק מהחוסן הלאומי והחזון הציוני, לבין המשקל הפוליטי שלהם. מדינת ישראל חייבת להבין - קיבוצים חזקים שווה פריפריה חזקה. פריפריה חזקה שווה ישראל חזקה.

"המדינה לא סופרת את הקיבוצים, כי הקיבוצניקים לא מתפקדים. רק עם כח פוליטי בתוך המפלגות נוכל לדאוג לדברים החשובים לנו - חיזוק מדינת ישראל והמשך הקיום של הקיבוצים כאורח חיים לגיטימי וייחודי".

"הגענו למסקנה שכדי להשפיע על המדיניות ועל נבחרי הציבור, אנחנו צריכים להיות מעורבים בתוך המפלגות כחברים וכבעלי זכות הצבעה", סיכם אמיתי פורת, מזכ"ל הקיבוץ הדתי.

"אנחנו מקווים שכל חברי הקיבוצים, בניהם ובנותיהם, יבינו את המהלך ויתגייסו גם הם, כל אחד לפי השקפת עולמו, כדי להבטיח שקול הקיבוצים וההתיישבות יישמע ברור וחזק כבר בכנסת הבאה".