התפתחות מפתיעה בפרשת התביעה שהגישו לבית המשפט 24 עוזבי גבעת ברנר, בכל הנוגע לשימוש שעושה הקיבוץ בדירות הוריהם שנפטרו וסירובו להכיר בהם כיורשים שזכאים לקבל את תקבולי שכר הדירה - או לחילופין מונע מהם למכור את הנכס בהמשך להחלטת שיוך הדירות שהתקבלה בקיבוץ.

כספים שמתחזקים את הטיפול בחברים המזדקנים. גבעת ברנר, צילום: אביב לשם

ב"יומן גבעת ברנר" שפורסם לפני ימים אחדים, והוקדש ברובו לעליית הקיבוץ על הקרקע לפני 90 שנה, פרסמו תשעה בני גבעת ברנר עוזבים מכתב מחאה חריף כנגד התביעה שהגישו חבריהם והביעו תמיכה בעמדת הקיבוץ בכל הקשור לשימוש בדירות הנפטרים לטובת החזר החוב האקטוארי לגמלאים.

"אנו, בני ובנות גבעת ברנר לשעבר אשר נמנים על קבוצת הזכאים לשיוך דירות, מבקשים להביע זעזוע מהתביעה שהוגשה לאחרונה כנגד הקיבוץ, ולהביע תמיכה בקיבוץ ובהחלטות אשר קיבלו החברים לעניין אופי ניהול הנכסים", כתבו העוזבים במכתבם לחברי גבעת ברנר.

"קראנו את כתב התביעה שהוגש לבית המשפט המחוזי, ובו נטען שהליך שיוך הדירות שהתקבל בשנת 2002 לא הגיע עדיין לסיומו ממניעים פסולים - משמע גבעת ברנר אינה מגיעה לסיום התהליך בכוונת מכוון.

"הנתבעים טוענים שהדירות הינן 'מקור הכנסה מניב ומשגשג', ולכן לטענתם הליך השיוך מעוכב. אנחנו רוצים לדבר על הבית שהיה ערש ילדותנו, בית שאותו בנו הורינו".

מכאן עברו החתומים על המכתב לדבר על הקיבוץ, שזימן להם רגעים וימים של שמחה ועצב, יגון והתרוממות רוח, וטענו שבעזיבתם ויתרו ביודעין על זכויות וחובות מבלי שידעו באותו זמן על הליכי ההפרטה והשיוך שיעבור הקיבוץ.

"לא התגייסנו לעזרה בימים קשים, לא תרמנו מיכולתנו, מזמננו ומכספנו לבית ההורים כאשר הקיבוץ נקלע לקשיים", הוסיפו הבנים וכתבו כי דרישת קבוצת העוזבים הנוספת מהקיבוץ לנהל את הכספים בצורה אחרת היא בלתי צודקת ולא מתקבלת על הדעת.

"התובעים בוודאי יודעים שהכספים אותם הם דורשים מאפשרים לחברים המבוגרים, אשר אין להם קרנות פנסיה, לחיות בכבוד ולקבל טיפול מיטבי בערוב ימיהם. אלו הם הכספים שמתחזקים את מוסדות הטיפול בחברי הקיבוץ המזדקנים".

בסוף מכתבם ציינו חברי הקבוצה כי הם "מזועזעים מהפניית העורף של הקבוצה האחרת" לקיבוץ, ו"מהקשחת הלב" כלפי חברי הקהילה של גבעת ברנר. הם הבטיחו לתמוך בהחלטות הנהלת גבעת ברנר בנוגע לשימוש בכספי שכר הדירה של הנפטרים גם בבית המשפט, אם יתבקשו לעשות זאת.