בתקופה בה ההישגים התעשייתיים צנועים יחסית, שומרת התעשייה הקיבוצית על מיקומה הגבוה בכל מה שקשור לאסתטיקה סביבתית, סדר וניקיון. השבוע תלו 31 ממפעליה עוד תעודת הוקרה על קירות משרדיהם, לציון זכייתם בתחרות "תעשייה יפה בישראל יפה" לשנת 2008. ויש גם נציגים קיבוציים בחלוקת אותות כבוד והערכה, מטעם ראש הממשלה, למיזמים חלוציים בתחומם, בחו"ל.

350 מפעלים, מתקני תעשייה וגני תעשייה מכל רחבי הארץ, ביניהם רבים הנמנים עם המובילים בתחומם בישראל ובעולם, התמודדו השנה בתחרות - מעין "האוסקר" הישראלי לתעשייה יפה - על הטמעת ערכי הטיפוח, האסתטיקה ואיכות החיים בתעשייה.

בשנים האחרונות הפכה התחרות לחלק משגרת ענפי התעשייה בישראל, ציינו שושביניה - ביניהם שר התמ"ת אלי ישי, מנכ"ל התאחדות התעשיינים אלוף (מיל') יהודה שגב ומנכ"ל איגוד התעשייה הקיבוצית עמוס רבין - בטקס הכתרת הזוכים, בתוכם רשימה קיבוצית ארוכה: בציון של "חמישה כוכבי יופי" זכו "פוליכד", שפיים (בתוספת מיוחדת של "דגל יופי"), אתרי "נטפים" בשלושת הקיבוצים-הבעלים חצרים, מגל ויפתח (שזכה, בנוסף, גם ב"כוכב זהב"), וכן "תמי 4" (נתיב-הל"ה), "גלעם" (מענית), "דולב" (דביר, להב), "מפל" (מבוא-חמה), ו"ברמד" (עברון).

בין היפים והיפות שזכו בחמישה כוכבים נמנים גם "פולג" של גבים, "טבעול" מלוחמי-הגטאות ו"לורדן" מכפר-סאלד (שניהם בתוספת "כוכב זהב"). כך גם "דפוס בארי", "סיפן" (סעד) ו"ריקור" (עין-חרוד איחוד). בעיטור דומה עוטרו גם אתר הייצור בקיבוץ דן, של "נען דן ג'יין השקיה", "קפרו" (קדרים), "א.ר.י" (כפר-חרוב), "פולישק" ו"כימדע" של ניר-יצחק וסופה, "ארד" (דליה ורמות-מנשה), "דורם" (רמת-הכובש), "אלתם" ("עמית תעשייה יפה" מעל 15 שנה ברציפות) ו"מיברג", של עין-השופט. גם "מוצרי שום ותיבול" של דורות הוכיחו שהם לא רק טעימים, אלא גם יפים.

ברשימת המצטיינים מופיעים גם שני מפעלי המזון מקבוצת "מילואות" - "מילועוף", אינטגרציית הפטם של הגליל המערבי (חמישה כוכבי יופי), ו"מילופרי", שהסתפק ב"ארבעה כוכבי יופי". ארבעה כוכבים הוענקו גם ל"לגין" של יגור ו"פלסטרו" (גבת). "פלבם", מעין-חרוד איחוד, התנחם השנה ב"שני כוכבי יופי" בלבד.

ולא רק ביופי עסקינן. השבוע, במסגרת ועידת ראש הממשלה ליצוא ולשיתוף פעולה בין-לאומי, הוענקו לחברות-בנות קיבוציות ולמנכ"ליהן אותות כבוד והוקרה על תרומה ייחודית לכלכלת ישראל ולצמיחתה גם מעבר לים. חברת "פינולקס-פלסאון", חלוצת מערכות הסחר והתעשייה בין ישראל להודו (40 מיליון דולר מכירות), צוינה כמי שפעלה לקירוב טכנולוגיות מתקדמות בין ישראל לבין הענק ההודי המתעורר.

המיזם הראשון - מפעל למערכות השקיה, שת"פ בין פלסטרו מגבת (מנכ"ל צביקה צור) ל"פינולוקס" ההודית, הוקם כבר בשנת 1992, עוד בטרם התקיימו יחסים דיפלומטיים בין שתי המדינות. כמה שנים מאוחר יותר הצטרפה אליו "פלסאון" של מעגן-מיכאל (מנכ"לית - טובה פוזנר), כשותף שלישי. בטקס צוינה הכפלת מכירות המפעל מדי שנה בחמש השנים האחרונות, וכן מעורבותו בהקמת מיזמים נוספים במדינות שאינן מקיימות יחסים ישירים עם ישראל.

חברה קיבוצית נוספת שעמדה בקריטריונים לקבלת אות הוקרה בקטגוריה של "חברות קטנות" היא "צח"מ" אפיקים. קבוצת "טי.די.אם" האיטלקית, המייצגת את החברה מאפיקים (מנכ"ל - יוסי שמר) כבר 13 שנה בארץ המגף, הפכה את מערכות החליבה הישראליות מדגם "אפימילק" למותג מוביל בשוק האיטלקי, שהוא היום אחד משוקי היצוא החשובים ביותר של המפעל. מחזור המכירות של הקבוצה מגיע ל-35 מיליון דולר, וגידול מכירות צח"מ באמצעותה, שהחל (בשנת 1995) ב-50 אלף דולר לשנה, המריא (בשנת 2007) ל-3 מיליון דולר בשנה.