באסיפת חירום של נציגי הקיבוצים והמושבים החברים בעמותת "אדמתי", הוחלט ליזום הקמת ועדה ציבורית, שתעסוק בגיבוש תוכנית מאוזנת להגדרת זכויות החקלאים בקרקע, ותציע נהלים לשינוי ייעודי קרקע. עוד החליטה אסיפת חברי אדמתי לפתוח במאבק בחזית המשפטית, הפוליטית והציבורית, נגד אישור החלטות הצוות הבין-משרדי במועצת מקרקעי ישראל.

האסיפה התכנסה בעקבות ההמלצות שהגיש הצוות הבין-משרדי לבחינת הפיצוי לחקלאים בעת שינוי ייעוד קרקע (החלטה 969). משמעות המלצות הצוות היא מתן פיצויים זעירים לחקלאים, אי-הכרה גורפת בהשקעות שביצעו היישובים לאורך השנים ברכישת הקרקע ובהשבחתה, ומעבר לבסיס חישוב על-פי "מבחן ההכנסה החקלאי".

לדברי אדמתי, מבחן זה הנו אקראי, עלול להשתנות באופן קיצוני בשל שנות בצורת וקיצוצים במכסות המים, נזקי טבע ושינויים במחירי תשומות ותוצרת חקלאית בשוק העולמי והישראלי - כלומר, הפיצוי לחקלאים ייגזר, בין השאר, ממחירי חומרי ההדברה ושערי הדשנים והנפט בבורסות העולמיות. אם חוזה החכירה של החקלאי קרוב לסיומו, כפי שקורה אחת לשלוש שנים בחוזים קצרי הטווח, עלול הפיצוי לשאוף לאפס. זאת ועוד: הוועדה הבין-משרדית החליטה לבטל את מוסד הבוררות למקרים של מחלוקות, ולהטיל קנס כספי על יישוב שיפנה לבית המשפט, כשהקנס הולך וגדל ככל שיתארך הדיון המשפטי - שלחקלאי, כמובן, אין שום השפעה על משכו.

הוועדה שתקים עמותת אדמתי תורכב ממומחים בעלי שם שלא מהמגזר ההתיישבותי, הזוכים להכרה ולהערכה בתחומם. לדברי בארי הולצמן (עין-חרוד איחוד), יו"ר אדמתי, גורמת מדיניות הקרקעות הקיימת לפגיעה קשה בזכויות החקלאים. "אותנו קל לנפנף כלאחר יד בטענה שאנחנו 'אינטרסנטים'", אומר הולצמן, "לכן אנו יוזמים כעת מהלך חשוב, שבו נציג מסמך עמדה מקצועי ומפורט שיחתמו עליו אנשים שאף אחד לא יכול להתעלם מהם ומדעתם".

הולצמן גם הזהיר שעקרונות מדיניות המינהל, כפי שבאו לידי ביטוי בהמלצות הוועדה, יגרמו להפשרת קרקע מיותרת ולניצול בזבזני של שטחים פתוחים באופן שיפגע בערכי טבע וב"ריאות ירוקות".

כאן ביתי מגייסת תרומות
"על רקע המחאה הציבורית שהתעוררה עם פרסום דוח ועדת הבר, בשלהי שנת 2005, קמה 'כאן ביתי'", מזכיר יעקב בכר (מענית), יו"ר כאן-ביתי, "והגדירה את מטרתה מלכתחילה, כטיפול בזכויות חבר הקיבוץ למגרש ולבית משלו".

נכון להיום, הוכנו והוגשו על-ידי כאן-ביתי שלוש עתירות לבג"ץ, ועתירה רביעית הולכת ונשלמת בימים אלה. בית המשפט העליון הורה על דיון משותף בכלל העתירות, ובעקבות דיון ראשוני שנערך ביוני 2008, הורה על העברת הדיון להרכב של שבעה (!) שופטים. הדיון נקבע למארס 2009.

"בסיכום שלוש שנות הפעילות, ניתן לומר שפעילות הוועד העלתה על סדר היום הקיבוצי והציבורי את הבעייתיות הרבה שבהחלטת המינהל 979, וחידדה את המגמה הברורה של ממ"י לפגיעה בהתיישבות באמצעות החלטותיה והתייחסותה", אומר בכר. "אולם המשך פעילות כאן-ביתי, הרחבתה והעמקתה, אינו מובן מאליו. הפעילות מחייבת מימון, וכאן-ביתי הנו גוף שאיננו סמוך על שולחנם של התנועות או של ארגונים כלכליים אחרים".

ביום שישי 12.12, בגבעת-חיים איחוד, ייערך הכנס השנתי של כאן-ביתי, שנועד לסייע בגיוס תרומות להמשך הפעילות. המקור המרכזי לתרומות יכולים, וחייבים להיות, הקיבוצים וחבריהם, מקווים בכאן-ביתי.