לפני ימים אחדים התקיים במרכז התרבות מגידו יום עיון להב"ה לצוותי החינוך ולמערכות החינוך מהיישובים השונים במועצה. את הכינוס פתחו שי דביר, עו"ס להב"ה ובית חם לנערות, וליאת אורן, מנהלת השירות למאבק באלימות, סמים ואלכוהול, שהציגו את התוכנית.

להתבונן על כל נער או נערה. יום העיון, צילום: יעל ברניר

תוכנית להב"ה באה לענות על הדרישה להתמודדות חינוכית וטיפולית, מתוך תפיסה שמותאמת לייחודיות המרחב הכפרי, על יתרונותיו וקשייו, ולצרכי הקהילה שבו.

שיתוף בין משרדי עומד ביסודה של התוכנית הארצית, כשמרכז המועצות האזוריות, משרד החינוך באמצעות מנהל חברה ונוער והמינהל לחינוך התיישבותי ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים בליווי ובתמיכה של הג'וינט אשלים, עובדים יחד.

התוכנית נבנתה על בסיס יעדים ומטרות שגובשו בוועדות ההיגוי ובשולחנות העגולים שהתקיימו ביישובים, ולאחר מיפוי צרכים שנעשה בשיתוף צוותי החינוך הפורמליים והבלתי פורמליים ושירותי השירותים החברתיים ברשות.

מתוך כל אלה עלו מגמות וצרכים הדורשים התייחסות. להב"ה מגידו, יחד עם הרשות למאבק באלימות, סמים ואלכוהול, תהווה כתובת לאיתור, למניעה, לפנייה ולטיפול בבני נוער.

כחלק מפעילות התוכנית יתקיימו הכשרות ויינתן מענה לנוער מאותר ולגורמי החינוך במועצה. בנוסף, יושם דגש על שותפות הורי הנוער בתוכניות ובפעילויות השונות. התוכנית מיועדת לנוער, להורים, ליישובים ולצוותים חינוכיים: פורמלי ובלתי-פורמלי.

קרין שטרן, מנהלת החינוך ושרית תאנה, מנהלת השירותים החברתיים במועצה, מובילות את התוכנית. הן סיפרו כי אימצו אותה בשל השותפות הייחודית המאפשרת לתת מענה מערכתי ושלם המקיף את הנער לאורך כל שעות היום: בבית, ביישוב, בבית הספר ובפעילות אחר הצהריים והערב ומתאימה לתפיסה ההוליסטית הרואה את הילד מבוקר עד לילה.

"הרעיון הוא להתבונן על כל נער/נערה ולבנות עבורם את תוכנית ההתערבות המותאמת להם, תוך שימוש בכלים חינוכיים בלתי פורמאליים וכלים טיפוליים", תיארו השתיים.

"ייחוד נוסף של התוכנית הוא בצוות המוביל הפועל בכל מועצה אזורית ומורכב מרכז חינוכי ומעו"ס, שתפקידם לאתר, לתכלל ולייצר את כל שיתופי הפעולה של הגורמים במועצה למען הנער או הנערה".