משבר האמון שנוצר בין ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל אייל בצר מנהלל לבין נציגי 15 קיבוצים שנבחרו למליאת המועצה, הגיע אמש לסיום. במהלך סוף השבוע היה המשבר בשיאו, וחברי קיבוצים אף הבהירו כי יביאו לפיצוץ או להחרמת ישיבת המליאה שבה אמורים היו להישבע אמונים.

"יריקה בפרצופו של המגזר הקיבוצי". בניין המועצה, צילום: קרני עם עד

במהלך יום ראשון התרחשו כמה אירועים שגרמו לבצר לחזור בו מההחלטה למנות שני סגנים מיישובים קהילתיים, וסגן נוסף מקיבוץ ללא שכר.

גם הפרסום במיינט קיבוץ עורר הדים, וגרם לחברי קיבוצים שלא היו מעורבים עד כה בעניין להביע התנגדות נחרצת להחלטה. במקביל נשלחה פניה למזכ"ל התנועה הקיבוצית ניר מאיר מצד הנהלות קיבוצים, שבה התבקש לפעול לשינוי המצב שנוצר.

למיינט קיבוץ נודע שגם תושבים שלא מתגוררים בקיבוצים פנו בעניין, והביעו הזדהות עם הדרישה למנות סגן משלהם. אתמול החליט בצר לבסוף למשוך את רשימת חברי ההנהלה אותה עמד להציג בפני המליאה.

בנוסף נשלחו הזמנות לנציגי היישובים במליאה לישיבה הראשונה בקדנציה הנוכחית, כשכבר היה להם ברור שתביעתם התקבלה ובצר יודע על מינוי סגן קיבוצי בימים הקרובים.

במליאת המועצה אכן בישר בצר על ההחלטה למנות חבר או חברת קיבוץ כסגן שני בשכר, נוסף על דליה אייל מאלון הגליל.

מנהלי קיבוצי העמק ונציגיהם במליאה פרסמו לאחר מכן את ההודעה הבאה: "אנחנו מברכים על נכונותו של ראש המועצה להקשיב לרחשי לב הציבור הקיבוצי ולפניית נציגי הקיבוצים לדבוק במסורת העמק. אנו בטוחים שמהלך זה יתרום להמשך העבודה ההרמונית והטובה בעמק, וישמר את מועצת העמק מאוחדת וחזקה. כולנו ביחד נפעל לטובת המועצה, התושבים והיישובים".

אמיר כהן, חבר יפעת שהשמיע ביקורת קשה על אייל בצר ועל ההחלטה שקיבל לפני שחזר בה, פרסם לאחר הישיבה פוסט שבו כתב: "אייל בצר הוכיח שהוא ראש המועצה של כולם, והכריז קבל עם ואולם כי ימנה סגן שני מבין אנשי הקיבוצים שבעמק.

"כפי שידעתי להלין כך גם אודה ואעריך. מדובר במהלך אמיץ ומנהיגותי של אייל ודליה שלא רבים היו מסוגלים לו. אני בטוח שמבין הקיבוצניקים יימצא סגן מצוין שיעבוד עם אייל ודליה בשיתוף פעולה לטובת כולנו. אחרי מספר ימים בהם הלכתי לישון עצוב, מצב רוחי השתנה מקצה לקצה".

בצר בחר שלא להגיב לשאלה מה היה הדבר שהכריע את הכף ושינה את החלטתו. זהותו של הסגן הנבחר תתברר בעוד מספר ימים.