לאחר שנים של מחלוקות ושל איומי פרישה החליטה מועצת תנועת המושבים כי תנועת בני המושבים, שהיתה למעשה חטיבה בנוער העובד והלומד (הנוע"ל), תפרוש מתנועת האם ותפעל לאלתר לטובת המשך קיומה כתנועה עצמאית שאינה תלויה בנוע"ל.

יחסים שידעו חיכוכים. חניכים בנוער העובד והלומד, צילום: דוברות הנוער העובד והלומד

ההחלטה התקבלה במועצת תנועת המושבים שהתקיימה ב־3 באוקטובר. עם זאת, מזכיר הנוע"ל רועי יסוד טוען שהחטיבה של בני המושבים תמשיך לפעול בתוך הנוע"ל. דברים ברוח זו העביר לגורמים השונים.

תחילת הפרשה החדשה־ישנה ביחסים בין הצדדים - שידעו כבר עליות ומורדות - בשבוע שעבר, כשמאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל, שלח מכתב למשפחת בני המושבים, ובו הודעה שמועצת תנועת בני המושבים החליטה להיפרד מתנועת הנוע"ל ולהמשיך בפעילות כתנועה עצמאית הפועלת במרחב הכפרי של ישראל, לרבות במושבים ובקיבוצים.

ההחלטה, כך צוין במכתב, באה על רקע התרחקות מתמדת של הנוע"ל מתנועת הנוער של בני המושבים, וכן בגין צמצום דרסטי של אוטונומיית בני המושבים, עד כדי פגיעה ניהולית וכלכלית משמעותית בה.

המהלכים, ציין צור, נעשו בידיעת התנועה הקיבוצית, שלה כמאה קיבוצים (לטענת הנוע"ל - רק כשישים). "תנועת בני המושבים תחזק את ערכי ההתיישבות, העבודה, הציונות, אהבת המולדת, היהדות, ערכי הקהילה והמשפחה, שירות משמעותי בצה"ל ומעמדה המרכזי של החקלאות", נכתב.

העתקים מהמכתב נשלחו למזכ"ל התנועה הקיבוצית ניר מאיר, ליו"ר מרכז המועצות האזוריות עמיר ריטוב, לראשי המועצות האזוריות, למנהלי מחלקות החינוך והנוער ולרכזי אזור בני המושבים.

נוסף על כך, למחרת היום הודיע צור כי בכוונתו לדון עם הנהגת הנוע"ל ועם גורמים רלוונטיים נוספים על הסדרת פעילות שני הגופים בתקופת הביניים ולאחריה, על סיום ההתנהלות כפי שהיתה ועל תחילת פעילותה של תנועת בני המושבים כעצמאית.

"נדגיש את מחויבותנו למימוש מלא ומוחלט של החלטתנו שנתקבלה במועצת התנועה", כתב צור במכתב ששלח ב־4 באוקטובר. "אנו מקווים כי נמצא אתכם שותפים לדיון ולהסדרה ברוח זו", הוסיף.

תנועת הנוער בני המושבים נוסדה לפני 90 שנה בדיוק, בשנת 1928, ושבע שנים לאחר מכן, ב־1935, הצטרפה כחטיבה לנוער העובד והלומד. התנועה פועלת כיום ב־420 יישובים בכל רחבי הארץ, מהם בכמאה קיבוצים.

זו התנועה הגדולה ביותר במרחב הכפרי, ואפשר למצוא קינים שלה בקיבוצים כמו פרוד, בית העמק, משמרות, בית קשת, משמר השרון, גזר, שילר, רגבים וקיבוצים רבים בדרום.

27 מועצות אזוריות ושלוש מועצות מקומיות, מהערבה התיכונה ועד לרמת הגולן, מקבלות שירותי הדרכה מבני המושבים. גרעיני ההגשמה של התנועה מכונים גרעיני עודד וחברי הגרעין "גרעינרים".

בתנועת הנוע"ל, שנוסדה בשנת 1924 כהסתדרות הנוער העובד והלומד, יש כיום 67 אלף חניכים בכל רחבי הארץ, ועם תנועות הבת יש בה כ־100 אלף חניכים. לתנועה מאות קינים, סניפים ומועדונים, והיא מזוהה למרחוק בחולצה הכחולה עם השרוך האדום. בשנת 1959 אוחדה עם תנועת המחנות העולים, הפועלת אף היא כחטיבה עצמאית, לצד חטיבות אחרות בתנועה.

היחסים בין הנוע"ל לבני המושבים כבר ידעו כאמור חיכוכים בעבר, ובשנת 2007 הודיעה תנועת בני המושבים על רצונה להפריד את החטיבה מהנוע"ל מתוך כוונה להתאים את פעילות בני המושבים לצורכי המרחב הכפרי המשתנה.

תנועת הנוע"ל פתחה במגעים להשארת בני המושבים כחלק מתנועת האם, ובניסיון לחזק את הקשר בין התנועות, נכנסו מדריכים בוגרים של הנוע"ל להדריך בבני המושבים. בשנת 2015 דובר בשנית על פיצול ועל הפיכת בני המושבים לתנועה עצמאית, אבל הדבר לא הסתייע. תנועת בני המושבים, שלא כנוע"ל, אינה גובה כסף מהחניכים בעבור הפעולות שהיא עושה.

ערכים או פוליטיקה?

אז מה עומד מאחורי הודעת הפרישה והפיצול של בני המושבים מהנוע"ל? כמו תמיד, תלוי את מי שואלים. עו"ד שירי ארדיטי נחום, רכזת בני המושבים בארבע השנים האחרונות (וקודם לכן פעילה בתנועה), טוענת כי ערכי בני המושבים אינם מתיישבים עוד עם אלו שמבקשת להנחיל הנוע"ל.

רועי יסוד, רכז הנוע"ל, מתעקש שההפך הוא הנכון, ושהנוע"ל אימץ ערכי חקלאות והתיישבות בעקבות השותפות עם המושבים.

ארדיטי טוענת שההחלטה מקובלת על דעתם של ראשי החטיבה ושל הנהגת תנועת המושבים, ואילו יסוד גורס שמדובר בחבורה קטנה בתוך בני המושבים שמעודדת פרישה ופיצול.

"כפירה בהחלטות". יסוד, צילום: דוברות הנוער העובד והלומד

בחטיבת בני המושבים אומרים שמזכיר התנועה הקיבוצית תומך בהחלטתם לפרוש, ובנוע"ל אומנם מעידים על משבר בין הנהגת התנועה הקיבוצית לנוע"ל על רקע תקציבי, אבל לא יודעים מהי עמדתה בנושא הנדון.

נחום, בעבר הרחוק גרעינרית ביישובי המועצה האזורית מעלה יוסף ועורכת דין בהכשרתה, דוחה על הסף את טענות המתנגדים לפרישת החטיבה מתנועת האם, טענות על פוליטיזציה העומדת מאחורי ההחלטה (הקשורה להצטרפות מזכ"ל תנועת המושבים מאיר צור למפלגת כולנו).

"הדיונים על הפרישה מתקיימים כבר זמן רב, עוד לפני כניסתי לתפקיד", אמרה נחום. "תמיד הושגה פשרה כלשהי שאפשרה את הקיום שלנו בתוך תנועת הנוער העובד והלומד. הפעם הגענו למשבר אידיאולוגי־ערכי־תודעתי, כזה שאין ממנו דרך חזרה".

מה הכוונה?

"בני המושבים מתקיימת, מאז חקיקת חוק העמותות, כעמותה נפרדת מזו של הנוע"ל. החניכים שלנו לא מכירים את הנוע"ל, וממילא לא מזוהים עם הפוליטיזציה ועם אימוץ ערכי השמאל. למעשה, תנועת הבוגרים של הנוע"ל, דרור ישראל, נכנסה לפוזיציה ניהולית, והמגמות שלה מנוגדות בתכלית לייעוד ולמהות של בני המושבים.

"בוגר הנוע"ל מבקש ליצור אלטרנטיבה לחברה באמצעות קהילות סגורות בעלות אופי של משפחות רחבות, שבהן הפרט הוא חלק מקולקטיב. הם מנחילים את התורה גם כלפי מטה, את ערכי החילוניות והשמאל.

"הקהילות המושביות והקיבוציות שבהן אנחנו פועלים רחוקות מתפיסת עולם זו. אנחנו באים לקדש, ולא לחדש, את ערכי המשפחה והחברה. אנחנו לא מתנערים מרכיבי מסורת ומיהדות, ובשל כך חלה התרחקות מתנועת האם.

"אני עצמי - בת מושב מסלול - נמצאת בצד השמאלי של המפה, אבל לא הייתי מעלה על דעתי לגייס חניכים או מדריכים למחנה השמאל, מה שהנוע"ל נוהג לעשות. אצלנו מחנכים להתערות בקהילה ולהשפעה על המתרחש בה, ולא לתיקון עולם ולניסיון להשפיע על אורחות החיים ממקום גבוה ואליטיסטי".

ולטענתך אין לכם אוטונומיה מספקת לנהוג כך?

"ממש לא. ישנם תהליכי כרסום באוטונומיה שלנו, ואנחנו מזהים ניסיונות די אגרסיביים שלא לקבל את התכנים שלנו. ההתנגדות של הנהגת הנוע"ל לצרכים שלנו גובלת בכוחניות.

"יש לנו 32 אלף חניכים, ואנחנו במקום השני בקינים הקיבוציים אחרי השומר הצעיר. המרחב הכפרי הוא שלנו. אני מכירה אנשים טובים בנוע"ל, חלקם גם מתעניין בהצטרפות אלינו לאחר הפרישה, אבל הקו הניהולי וההנהגתי שלהם אינו מאפשר עוד קיום משותף.

"לא הייתי רוצה שבתי תהיה בתנועה שלא מברכת על משפחה נורמלית עם הורים וילדים, כזו המתנערת מיהדות וממסורת ומכתיבה עמדה פוליטית.

ויש לכם טענות גם בנושא התקציב.

"היתה ועדת בדיקה, והיא מצאה כי אנחנו לא מקבלים תקציבים שמגיעים לנו, ואולי לחטיבות נוספות בתנועת האם, כמתבקש לנוכח הפעילות שלנו. אין שקיפות בנושא, למרות פניות חוזרות ונשנות שלנו, ואנחנו שוקלים פנייה לערכאות משפטיות באשר לתקציב.

מדוע לדעתך הנוע"ל מביע התנגדות כה עזה לפרישה שלכם?

"אנחנו כמו תרנגולת שמטילה להם ביצי זהב. מקבלים עבורנו כסף רב, שכאמור משמש גם אותם (תנועת האם מקבלת ממשרד החינוך מאות שקלים בשנה עבור כל חניך, ק"ע).

"במקרה של פרישה תשתנה כל מפת תנועות הנוער, וקשה להם לעכל את זה. אם לא יבואו לקראתנו בנוגע לכל מה שציינתי, יהיה בלגאן גדול. אני מקווה שבעתיד הרחוק יותר תתאפשר הקמת תנועה אחת של כלל לובשי החולצות הכחולות, אבל כרגע זה לא בר־יישום".

"מגמות מנוגדות". ארדיטי נחום, צילום: תנועת בני המושבים

ההכרזה תתממש?

הפרישה של חטיבת בני המושבים מתנועת האם אינה פשוטה כלל. על פי תקנות תנועות הנוער אמורה תנועת נוער חדשה לפעול כשנתיים ללא תקציב ולהוכיח באותה תקופה שהיא מנהלת סדר יום חינוכי ומשימתי, ומקיימת מניין מספיק של חניכים ומדריכים.

אופציה נוספת מדברת על איחוד עם גופים אחרים. בני המושבים דורשים להכיר בחטיבה הוותיקה כתנועה עצמאית לכל דבר על כל המשתמע מכך, ולכן פנו לגופים שונים שידאגו שדבר כזה אכן יתרחש.

בנוע"ל מציינים כי פעילות בני המושבים היא חלק בלתי נפרד מהנוע"ל מכל ההיבטים, וכמובן גם מההיבט הארגוני־כלכלי. "ריכוז פעילות של תנועת נוער הוא עניין רציני ומקצועי", נמסר מהתנועה, "ודאי שבעשרים השנים האחרונות (אם לא יותר), עם הרחבת התקנות, הפיקוח, ההנחיות והתנאים שפעילות בלתי פורמלית צריכה לעמוד בהם, ושנועדו לשמור על מינהל תקין, על חיי המשתתפים ועוד".

תגובת מזכ"ל הנוע"ל רועי יסוד: "בנוע"ל ראינו שהסקטוריאליות בישראל היא מגמה בעייתית, והחלטנו לעשות מעשה ולפעול לחיזוק סדר היום המשותף. החלטנו לקרב בין השבטים השונים, כפי שהנשיא קרא לזה. אצלנו נמצאים יחד בפעילויות עירוניים ובני ההתיישבות העובדת, דרוזים, מוסלמים ויהודים.

"שיאו של התהליך הזה היה בוועידה העשירית ב־2015, שבה הצביעו 1,500 צירי הוועידה, בהם גם מהמושבים והקיבוצים, על ייעוד משותף לתנועה. נוסף על כך קיבלנו 52 החלטות ליישום, שמרכזן בעשייה של הכלל למען הכלל.

"כך קורה שבהפגנה על נושא חקלאי מגיעים גם עירוניים. יש לנו חניכים דתיים וחניכים חילוניים, וכולם נמצאים יחד בעשייה ערכית למען החברה, כי אנחנו מאמינים שבכך עתידה".

בנוגע לאיום הפרישה של בני המושבים מהנוע"ל הגיב יסוד: "יש קבוצה קטנה של עובדים בבני המושבים שפועלת בניגוד מוחלט לרוח מושבי ישראל. זאת קבוצה שלקחה לעצמה את החירות, ולא בסמכות, לקרוע את הנוער שבאחריותה משאר הנוער הישראלי.

"זה לא פחות מכפירה בהחלטות שהם שותפים להן, ועל זה אני לא יכול לעבור לסדר היום. אני מבקש להבהיר: אנחנו ממשיכים בפעילות בני המושבים כרגיל. תנועת הנוער העובד והלומד ממשיכה ותמשיך להעמיד את כל הכלים שצריך לטובת פעילות חטיבת בני המושבים, כמובן - לטובת החניכים עצמם ומדריכיהם.

"ועוד מילה מהלב על הפעילות שלנו: חלק מהתפיסה והאמונה של תנועה כללית הוא שהמפגש בין שונים מעצים את הייחודיות של כל קבוצה ובונה אותה, ולא הפוך, כמו שניתן אולי לחשוב.

"בעשור האחרון, שבו אני רכז התנועה, ראיתי את זה במו עיניי. ראיתי איך בני המושבים צומחים מתוך המפעלים המשותפים המשמעותיים ואיך הם מצמיחים ציבורים אחרים בתוך התנועה. לא אתן לקטוע את זה".