שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל שלח השבוע מכתב לרשות מקרקעי ישראל במחוז צפון, ובו הנחה את הרשות למצוא אתר חלופי כדי להעביר אליו את פעילות חוות הניסויים החקלאיים של הגליל המערבי, שמפעילות המועצות האזוריות מטה אשר וזבולון ותשלובת מילואות.

בעקבות החלטת הוותמ"ל (ועדה ארצית לתכנון ובנייה של מתחמים מועדפים לדיור), עתידות אדמות החווה החקלאית, המיועדת למחקר ולפיתוח חקלאי, להיות מופקעות לטובת בנייה בעיר עכו. הפסקת פעילות החווה החקלאית עלולה היתה לפגוע באופן דרמטי בפיתוח הידע החקלאי, בדגש על ענף האבוקדו, ולכן התאגדו כלל הגורמים החקלאיים באזור כדי לשמור על החווה ועל יכולותיה.

החווה. נלחמים על קיימות החקלאות וההתיישבות | צילום אוויר: אסף סולומון

ארגון המשקים האזוריים "תשלובת מילואות", עם המועצות האזוריות האמונות, פנו לשר בבקשה למנוע את ההפקעה, או לחלופין להקצות שטחים אחרים לפעילות החשובה. במקביל פנו שלושת הגופים לבית המשפט בבקשה לסעד משפטי. גם שם הכירו נציגי הוותמ"ל בחשיבות המשך פעילותה של החווה.

הודות ללחץ נענה כאמור השר אריאל לבקשה, ופנה לרשות מקרקעי ישראל בהנחיה למצוא קרקע חליפית לחוות הניסויים ולאפשר את המשך פעילות המחקר והפיתוח החקלאיים באזור הגליל המערבי.

רמי בר־זיו, מנהל החווה, מדגיש את חשיבותה: "החווה עוסקת בפיתוח ובמחקר במגוון גידולים. זהו מרכז פיתוח הידע הארצי של ענף האבוקדו בישראל, שהוא מוביל בעולם כולו. מדובר בחווה שהמחקר הנעשה בה חיוני להמשך קיום החקלאות לא רק בגליל המערבי, אלא בכל שטחי החקלאות במדינת ישראל". נוסף על כך, אל החווה החקלאית מגיעות משלחות רבות מאפריקה ומאסיה כדי ללמוד על אודות הפיתוחים הישראליים, תוך כדי כך שהן מחזקות את הקשרים בין המדינות דרך התחום החקלאי".

בחוות נערכים מחקרים שונים, כמו תוכנית השבחה של זני אבוקדו חדשים, פיתוח אמצעים נגד נזקי קרה (הפוקדת את המטעים מדי כמה שנים וגורמת נזקים עצומים), וכן הגדלת יבולים באמצעות משטרי השקיה ודישון חדשניים. בר־זיו מסביר: "בעולם שבו מתפתח מחסור במזון ובקרקע, הכרחי להשקיע במחקר כדי לתת מענה למחסור. זאת ועוד, מִקסום היבולים מאפשר את שימור הרווחיות גם בתנאי שחיקה של מחירי המכירה. זהו הכרח להישרדות החקלאים והחקלאות בישראל".

מחקרים אחרים מתבצעים בחווה במטרה ליצור רצף של רמת יבול יציבה לאורך שנים, תוך כדי מניעת תופעת הסירוגיות (מחזוריות) באבוקדו, כאשר לאחר שנה ברוכת יבולים מקבלים עונה עם יבולים נמוכים. גם תחום המים המוּשבים נחקר בחווה, וכן נחקרת את השפעתם על הקרקע ועל התפתחות המטע לאורך שנים.

בר־זיו מסכם: "אנחנו נלחמים על קיימות החקלאות וההתיישבות, בדגש על הפריפריה, דרך קיום פעילות מקצועית שמשלבת חוקרים פורצי דרך וחקלאים דינמיים בעלי יוזמה ותעוזה. אנחנו מברכים על כך ששר החקלאות נתן את ההנחיה לרמ"י לבחון הקצאת שטח חלופי, ומקווים שהדבר יקרום עור וגידים, כדי שנוכל להמשיך ולייצר ידע חקלאי גם אם תחל עיריית עכו בעבודות הבנייה על שטח החווה".