בא אל המנוחה ואל הנחלה (צילום: שירלי זינגר)

 - קיבוצניק בהגשה: טומן ידו בצלחת

 - עונה רווחית בגד"ש: קציר דמים

 - נויניק מתוסכל: מדבר אל העצים ואל האבנים

 - הכניסה המשופעת למשק שאף רכב שנכנס לא עוצר בה טרמפ, דווקא ביום שאת יורדת מהאוטובוס עמוסת תיקים: עליה וקוץ בה

 - החבר שפספס את חלוקת התירס (מהעונה ה"רווחית" ההיא): אבד עליו קלח

 - טובים השניים מן האחד בעת פריצה לאקונומיה

 - חוה'לה מתהדרת במציאה נהדרת מארון הלא מסומנים: אותה הגברת בשינוי אדרת

 - הבגד עושה את האדם; תפירת בית עושה את הבגד

 - איחר להחזיר את הרכב לסידור ודפק נסיעה לחבר שאחריו: שם לו מקל בגלגלים

 - חיוב/העברה דרך התקציב: מעשה כספים

 - בן המגזר שפשט על הקיבוץ עם ליל כשהשומר, כמובן, נם וגם ישן: נִכֵס צאן וברזל (לקיבוץ זה נאחס צאן וברזל)

 - תורן במכונת כלים: רואה את חצי הכוס המלאה והופך את הקערה על פיה

 - חבר קיבוץ שנפטר, לא עלינו, לאחר היום הקובע: בא אל המנוחה ואל הנחלה

מעיין שגיא, בית השיטה